Världsdagen för psykisk hälsa

Foto: Angel Lopez/Unsplash

Den 10 oktober uppmärksammas Världsdagen för psykisk hälsa. Det är en dag som instiftades år 1992, av World Federation for Mental Health, för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Kanske är du en av dom som svarar att allt är bara bra när någon frågar hur du mår, men inom dig bär du på en helt annan känsla? Det är många omkring oss som bär på tankar och erfarenheter vi andra inte vet något om och kanske vill vi inte dela med oss till var och varannan hur vi egentligen mår? Först vill jag säga att du inte är ensam, vi har alla tuffa perioder i livet som gör att vi upplever obalans.

På folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information samt tips, råd och stöd, där beskrivs psykiska hälsa såhär.

Psykisk ohälsa kan vara psykiska besvär som oro, nedstämdhet eller psykiska diagnoser som exempelvis depression eller ätstörningar. Psykisk ohälsa kan göra det svårt för oss att fungera i vardagen.

Psykisk hälsa eller välbefinnande handlar om att du kan uppleva din tillvaro som meningsfull, trivas med livet, känna lycka och ha goda sociala relationer. Det handlar också om att kunna hantera livets upp- och nedgångar. Den psykiska hälsan är inte statisk utan kan förändras.

Den psykiska hälsan påverkas av biologiska faktorer men också av våra upplevelser i livet. Särskilt viktiga är våra tidigare erfarenheter. Ju fler positiva erfarenheter vi får, desto mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa, även senare i livet.

Det finns skyddsfaktorer som hjälper oss att hålla en mer stabil psykisk hälsa som:
– en god självkänsla
– ha en nära vän
– en god arbetsmiljö
– en hobby som du verkligen trivs med
– äta hälsosamt
– röra på dig regelbundet
– få tillräckligt med sömn och återhämtning

Det finns även riskfaktorer som påverkar psykisk ohälsa negativt:
– växa upp i en familj med missbruk eller många konflikter
– ekonomiska svårigheter
– känna att man inte passar in i normen

Det som är bra är att skyddsfaktorer kan mildra riskfaktorerna och öka din motståndskraft mot psykisk ohälsa, samt göra dig bättre rustad att anta livets utmaningar.

Vår förmåga att hantera livets utmaningar hör alltså ihop med vår psykiska hälsa.

Vad för typ av utmaningar menas?

Det kan vara vad som helst, stress inför ett prov eller att du har jättemycket att göra på jobbet. Det kan också vara att du eller någon annan i din närhet drabbas av sjukdom. Det kan vara något socialt, som bråk i familjen, eller att känna sig väldigt, väldigt ensam.

Faktum är att livet sällan blir som man tänkt sig. När vi står inför utmaningar i livet påverkar den psykiska hälsan vår förmåga att hantera den.

Hur får man den här förmågan?

Att hantera svårigheter är något vi lär oss under hela livet, men ibland behöver vi hjälp att sortera intryck och händelser i livet. Det är då man kan uppsöka en terapeut eller prata med en nära vän.

En god psykisk hälsa handlar om hur du mår och trivs med livet, men också om din förmåga att klara av livets upp- och nedgångar. En god psykisk hälsa är en resurs som hjälper dig att hantera alla de utmaningar som livet utsätter dig för.

Du behöver inte gå omkring och upprätthålla en fasad, det finns många medsystrar där ute som är redo att vara en hjälpande hand för att överbrygga svårigheter när livet känns jobbigt och tungt. Se till att du får den hjälp som du behöver! Mina kontaktuppgifter hittar du på hemsidan, varmt välkommen att boka en tid.

Ta hand om dig,

Anna

Till hemsidan