Vad ger mening för mig?

Foto: GR Stocks/Unsplash

Ibland kan det vara svårt att förlika sig med att andra gör val som jag själv inte tycker om. Det kan innebära att jag behöver förhålla mig på ett nytt sätt i en situation där jag tidigare hade stort inflytande eller påverkansmöjligheter. Jag tvingas helt enkelt in i en förändring som jag själv inte har bett om. Men allt förändras mer eller mindre hela tiden och om jag är ovan vid att behöva förhålla mig till att omgivningen förändras så kan jag lätt bli ett offer.

Maktspel

Det kan också uppstå en maktsituation där en person spelar offer och den andra blir ofrivilligt bödeln. Personer som spelar offerrollen letar med ljus och lykta efter en bödel för att kunna känna sig hel. På så vis kan personen stanna kvar i sin ringhörna och slipper förhålla sig till det nya som har uppstått. Det är lätt att man blir passiv och hoppas på att situationen ska lösa sig utan att jag själv behöver förändra mig.

Kanske kan du känna igen dig i att vissa förändringar drar igång ett större eller mindre motstånd inom dig?

Alla förändringar som innebär att jag själv behöver förändras eller flytta mig utanför min komfort zon rubbar mina cirklar, och det är lätt att kämpa emot genom passivitet.

Vad finns det att luta sig mot?

Ett sätt att försöka förstå den nya situationen är att kliva in i den andres perspektiv. Det finns alltid två sidor på ett mynt, och ibland behöver vi förstå vad det är som driver förändringen. Allt centrerar inte runt oss själva, men egot gillar inte förändring, speciellt om jag behöver hitta nya sätt att förhålla mig på i en situation.

Om jag i stället för att låta mitt ego tala, flyttar min uppmärksamhet till en mer neutral plats inom mig själv och lyssnar på förändringen på ett mer kärleksfullt sätt. Så, kanske det finns något som ger mening för både mig själv och den andre? Det blir inte som det tidigare har varit, men det ger mening för båda.

Konflikt eller genombrott

En förändring behöver inte leda till en konflikt, det kan lika gärna leda till ett genombrott där mina egna reflektioner och insikter föregås av en mer öppen och proaktiv inställning. Ibland behöver vi stå upp för det vi tror på, men ibland behöver vi också få en större förståelse för hela situationen.

Valmöjligheter

Jag kan välja vilken attityd jag vill ha till det nya som sker, men som offer har vi inte kontakt med vår vilja, och det leder ofta till ett mer passivt deltagande.

Förmågan att kunna lyssna, och att kunna leva sig in i vad andra egentligen säger, känner och menar hjälper oss att kliva in i relationen. Kommunikation är nyckeln till en mer friktionsfri relation, genom att lugnt och sansat berätta för varandra vad det är man oroar sig för eller retar sig på.

Vad väljer du för attityd till förändring?

Livet, människor och relationer kommer ständigt att förändras och vi kommer att utsättas för utmaningen att välja attityd i många situationer. Frågan är om vi kan försonas med att andra går sina egna vägar och som kanske skapar kaos i mitt liv, där jag tvingas till ett nytt förhållningssätt?

Och omvänt; när jag går mina egna vägar som ger mening för mig, så tvingas kanske andra till förändring som jag inte alltid förstår eller tänker på.

Ta hand om dig,
Anna

Till hemsidan