Ta förarsätet i ditt liv

Idag vill jag påminna dig om vikten av att ta hand om sig själv och avsätta tid för reflektion och begrunda vilken relation du vill ha med dig själv. Jag vill påminna om att vi föds ensamma in i denna värld och en dag ska vi dö ur den helt på egen hand.

Varje människa behöver stunder då vi kan vara ensamma med oss själva, då vi får tillfälle att investera i våra alldeles egna tankar och känslor, utan inflytande från någon annan. Att våga möta sig själv med ett öppet sinne och aldrig stressa fram en lösning, utan lyssna in vad som sker på insidan.

Att ha den inre disciplinen att alltid gå till sig själv först när jag söker svar på frågor som berör mig och min framtid. Att centrera min vilja, så att idé och handling blir ett.

Insikten om att vi människor fortsätter att växa och utvecklas med varje årscykel vi tar oss runt, slår hål på myten om att man inte kan lära gamla hundar att sitta. Vi lär oss och förändras allt efter som åren går, vare sig vi är två år eller åttiotvå år.

Livet är en ständig process där varje vår föder nytt liv och där varje vinter lägger sitt istäcke över det som har varit. Livet är en resa och den ska upplevas och verka genom dig! Så sätt dig i förarsätet och ta ansvar för att det du drömmer om blir till handling som manifesteras under din livstid.

Hjälp dig själv genom att vara din bästa bundsförvant i livet!

Ta hand om dig,
Anna

Till hemsidan