Skuggan – reflektioner av oss själva!

Skuggan, en följeslagare. Foto: Anna Bäck

Det är något spännande med skuggan, den gör sig påmind när solen lyser och jag roade mig med att fotografera min egen skugga när jag var ute och promenerade en dag. Det är så symboliskt att se skuggan som en reflektion av sitt psykologiska mörker som vilar inom varje människa. Carl Jung beskriver skuggan som den allmänmänskliga erfarenheten av att vi inte bara har goda och ljusa sidor, utan också skuggsidor. Det avser alla mörka karaktärsdrag och mörka personlighetsaspekter. Det rör sig inte bara om smärre svagheter och skönhetsfel, utan om alla mindervärdiga delar av personligheten.

Till skuggan hör 1) bortträngda minnen, mindervärdiga och skuldtyngda innehåll hos en människa, de kan vara både medvetna och omedvetna. 2) Det egna skugginnehållet projiceras ofta på andra och bekämpas hos andra, fast man först och främst borde ta itu med det själv. Därför är medvetandegörandet av skuggan och återtagandet av dessa projektioner ett sätt att utforska sina mentala bojor. 3) Mörka sidor av oss själva kan även komma upp i drömmar och gestaltas av andra personer i vår närhet. 4) Förutom ovan nämnda skuggsidor finns även en arketypisk eller överpersonlig skugga.

Arketypiska mönster är något som har fascinerat mig en längre tid, speciellt sedan jag kom i kontakt med Kulturcoaching* och började få grepp om hur det verkar inom oss. Vi är en samling deltagare från Kulturcoach-utbildningen som fick erbjudande om att tillsammans med Hans Korduner skriva en bok om Myntarketyper, vilket jag nappade på. Boken är i slutfasen och jag hoppas att den snart finns tillgänglig för allmänheten att ta del av. Under tiden har jag roat mig med att studera boken om arketyper i Caroline Myss bok: Archetypes.

Foto hämtat från Adlibris

Caroline pratar om tio olika arketyper som det finns stor igenkänning med, hon beskriver både den ljusa sidan och skuggsidan, vilket är en vägledning om vad vi skickar ut medvetet eller omedvetet. Myntarketyper är ett unikt sätt att få syn på sin dubbelsidighet genom coaching där beteendemönster synliggörs allteftersom samtalet fortlöper. Det fantastiska är att man kan få syn på styrkor som man inte trodde att man hade. Som myntet antyder så har den två sidor, vilket innebär att om du ständigt är en ”förlorare” så finns potentialen för att flippa myntet och bli en ”vinnare”. Man kan liksom inte ha den ena sidan utan att den andra följer med. Vilket omvänt gör att om du ständigt är en ”vinnare” så finns en baksida som du kanske är omedveten om.

För att bli hel som människa behöver vi omfamna hela personligheten och där igenom leva livet fullt ut och befria sig från mentala bojor som håller tillbaka den egna potential.

KulturCoaching*, Professionell coaching att hitta unika beteenden som avslöjar arketypiska mönster som jag erbjuder. Besök hemsidan för mer information.

Ta hand om dig!

/Anna