Skala av det som inte är du

Ibland kan jag tröttna på alla frågor som snurrar runt inom mig och kräver ett svar, ibland inspireras jag av att gräva djupare i någon bok som ger mening, en annan gång inser jag att frågorna alltid får ett svar om jag bara lyssnar tillräckligt uppmärksamt på rösten inom mig. Vi har flera sätt att ta in information, och ibland glömmer vi bort att vara uppmärksamma på om sändaren vill mig väl eller inte.

Vi har alla med oss en prägling som speglar hur vi förhåller oss till olika situationer och människor i livet och den jag har blivit i relationen däremellan. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är förväntningar från omgivningen och vad som är mitt genuina uttryck eller sanning för att bli den jag vill vara.

Vad skulle hända om du började skala bort det som inte är du? Skulle du ha modet att säga ja till dig själv?

Vad är det som blir synligt i fältet mellan den du har blivit och den du vill vara?

Finns det något som skaver och behöver skalas bort?

Vad håller dig tillbaka?

Jag har kommit fram till att jag bäst trivs i miljöer där det är lite mindre intryck från kommersiell verksamhet, och istället befinna mig nära naturen där himmel och hav möts och där jag bättre hör och känner det som pågår på insidan istället. Det gör det lättare för mig att fatta kloka beslut om vad som blir viktigt i livet och skapa den personen som jag vill vara.

Vad skulle vara ditt nästa steg för att skapa den du vill vara?

Stilla flyter livets flod och det är i viljan som du får tillgång till din identitet och den du vill vara, det är i relation till dina upplevelser som du inser att du har ett val och kan förändra ditt liv.

Att bara stå och se på är också ett val, varje människa måste göra sitt eget inre sökande för att hitta sig själv.

Skala av det som inte är du och lev livet fullt ut!

Ta hand om dig,
Anna

Till hemsidan