Själens längtan

Foto: Gina Kyurt/Unsplash

Idag tänkte jag fördjupa mig i själens landskap och ur ett själsligt perspektiv öppna upp seendet för människans komplexitet.

Tänk dig en labyrint. I den står du. Ovanför dig finns en likadan labyrint som du inte kan se. I den står ditt autentiska jag, som du längtar efter. För att ni ska kunna mötas måste det till några händelser. Dels krävs det att ni talar samma språk, dels att den undre labyrinten öppnar upp för en dialog inom sig. Det kan dröja innan ni möts, om inte båda är öppna för kommunikation, och ekot från ditt sanna jag ger en genklang inom dig.

Tänk dig också att själen utgör passagen mellan dessa två labyrinter för att kommunikation ska kunna uppstå. Själen säger att du måste kunna skilja mellan sin naturs två olika aspekter för att hitta nyckeln som får passagen att öppna sig. Det vill säga, du behöver kunna skilja mellan det verkliga respektive det anpassade jaget.

Fortsatt säger själen att den övre labyrinten motsvarar din sanna natur, medan den nedre labyrinten motsvarar din anpassade natur. För att öppna upp medvetandet på den anpassade naturen så att kommunikationen mellan de två labyrinterna kan få en gemensam mötesplats, så krävs det att den undre labyrinten når kunskap om sin natur. Det kunskapsfält som behöver utforskas är personlighetens tre världar; Tankens värld, Känslornas värld samt Begärens värld.

När vår personlighet framhärdar och kämpar, för att övervinna sina emotionella problem och bringar sina begär och tankar under kontroll, så släpps själen fri och passagen öppnar sig. Då uppstår en naturlig kommunikation mellan den övre och den undre labyrinten.

Själens längtan är att få bryta sig fri, fri från sina mentala bojor som begränsar kommunikationen mellan de två labyrinterna.

Inom psykosyntesen strävar vi efter att bringa klarhet i personlighetens polariteter för att nå fram till en personlig syntes som öppnar upp för ett mer besjälat liv. Just nu har jag plats för fler klienter, som vill öppna upp för sitt inre seende och hitta sin syntes.

Till sist några frågor på vägen …

Vad är det som sker i den mentala kroppen då den emotionella kroppen står i händelsernas centrum? Vad är sinnet upptagen med under en lång period av emotionell upprördhet? Vad gör själen när personligheten uteslutande sysselsätter sig med sina egna angelägenheter?

Låt oss besjäla vardagen,

Anna

Till hemsidan