Påsken – tid för omgestaltning

Jag funderade länge på om jag ville fira påsken i år och vad som i så fall blev viktigt för mig? Jag kan uppleva att de flesta högtider nu mer handlar om det kommersiella runt omkring snarare än själva anledningen till varför vi firar påsken eller andra högtider, och ju äldre jag blir desto viktigare är det för mig att det finns en mening med det jag tar mig för.

Har du tänkt på att påsken egentligen handlar om transfiguration eller omgestaltning som kanske är en mer lättillgänglig beskrivning av processen?

När det gäller påsken, så går jag tillbaka till den kristna traditionen där Jesu korsfästelse, lidande, död och uppståndelse står i fokus, det signalerar något om transformation för mig. Finns det något vi ska lära oss av hans tid här på jorden eller är det bara av tradition som vi firar för att kalendern pekar ut påsken eller går vi till kyrkan för att höra berättelsen om och om igen eller reflekterar vi över våra egna liv och den transformation som ägt rum det senaste året?

Tänk om det finns en mening i transfigurationen som berör oss människor på djupet och kan hjälpa oss ur vårt mänskliga lidande?

Tänk om Kristus inkarnerade för att visa att vi redan är fullkomliga och påvisa vår verkliga natur med dess kvaliteter – fysisk, psykisk och mentalt?

Tänk om påsken manifesterar den fullkomliga människan och att vi först och främst i vårt eget medvetande behöver erkänna vår egna inneboende gudomlighet?

Tänk om vi har glömt den levande Kristus och lagt tonvikten på människan själv och på vår relation till sig själv som en syndare?

Sinnet ger oss en förmåga att analysera och observera oss själva, genom att särskilja och urskilja det som känns sant för oss i livet.

Tänk om påsken firas för att påminna oss om att vi behöver förhålla oss till vår lägre natur på ett nytt sätt (låta vår lägre natur dö) så att vår själ (det gudomliga) kan manifestera och komma till uttryck i människan (vår natur) i vardagen.

Med lägre natur menar jag tankar och idéer som förvanskas och förvrängs så att människan tror att de är syndiga, vars enda syfte är total lydnad och leder till begränsade människor, med andra ord – ofria att vara skapande individer.

Genom meditation kan man skapa bryggor mellan den lägre och den högre naturen inom människan och när dessa förenas och fungerar tillsammans som en enhet, och när den andliga naturen styr den köttsliga människans handlingar går människan mot sin storhet.

Genom ökad medvetenhet och reflekterande av våra mentala bojor, som förvränger synen av vår natur, så finns möjlighet att få en glimt av den gudomlighet som bor inom oss.

”Det viktigaste bidraget som Kristus lämnade världens utveckling var att han i ord och handling visade att Gud är kärlek, och inte en vred och förbittrad gudom som nitfullt utkräver vedergällning.” Citat Alice A. Bailey

Lever du ditt liv så som du önskar eller behöver du ömsa skinn för att leva din natur?

Påsken firades med nära och kära samt en tur till Bohus Malmön där långa och sköna promenader varvades med mat, samtal och begrundande.

Ta hand om dig,
Anna

Till hemsida