Kärlek & tacksamhet

Foto: Aaron Burden/Unsplash

Jag läser just nu en intressant bok om ”Vattnets sanna kraft” av Masaru Emoto som fångar mitt intresse runt hur vi själva kan påverka vattnets kvalitet vi dricker genom att skänka goda tankar till det innan vi dricker det. Det kan ju låta väldigt flummigt, men faktum är att Masaru är en internationellt erkänd japansk forskare och han kan med sina fotografier visa på att vatten får olika kristaller i fruset tillstånd beroende på vilken energi man skickar till det.

”Masaru Emoto har med höghastighetskamerans hjälp lyckats fotografera strukturen hos vatten i frysögonblicket och därmed visat hur vattnets förmåga att kristallisera påverkas olika av destruktiva tankar respektive tankar om kärlek och uppskattning. Vatten från rena källor och vatten som exponerats för kärleksfulla ord bildar vackra, komplexa och färgrika iskristaller. Förorenat vatten och vatten som exponerats för negativa tankar bildar ofullständiga och asymmetriska kristaller med dämpade färger. Slutsatserna av denna forskning skapar en ny medvetenhet om hur vi kan påverka vår planet, vårt liv och vår egen hälsa på ett positivt sätt.”

Allt som existerar består av vibrationer eller energi, och Masaru har lyckats genom sina experiment påvisa att det går att påverka vattnets kvalitet genom att skicka goda och dåliga tankar. Masaru beskriver flera fenomen i sin bok och illustrerar med bilder på vackra och mindre vackra iskristallfotografier.

Kärlek och tacksamhet stärker immunförsvaret

Masaru visar på att de ord som ger de vackraste iskristallerna är kärlek och tacksamhet, han säger ”prata helt enkelt till vattnet innan du dricker det” och det bästa är att be en bön för vattnet flera timmar om dagen. Har man inte tid med det så rekommenderar han att skriva ner orden på en papperslapp och tejpa fast det på vattenflaskan med orden inåt så att vattnet kan ”läsa” dem.

Ja, säga vad men vill om detta, men nog kan det vara värt att testa för att stärka sitt immunförsvar i dessa dagar? Att visa mer kärlek och omtänksamhet till sig själv kan vi väl alla bli lite bättre på, som en kärleksfull start på dagen.

Ta hand om dig,
Anna

Till hemsidan