Inspireras du av omgivningen?

Finbesök och högt vatten i Byfjorden

Finns det något att lära sig, om sig själv, genom att studera sin omgivning? Är det en slump att du har valt att bosätta dig där du bor eller är platsen noga utvald? Vad kan du dra för slutsatser om dig själv och den miljö som du omger dig med?

Jag upplever att det finns en stark koppling mellan hur känslan på insidan påverkas av omgivningen på utsidan. Likaså att när jag känner balans på insidan vill jag dra mig till platser som speglar min insida.

Tänk om det är så att vi kan välja att gå både inifrån och ut eller tvärtom för att uppnå ett tillstånd av harmoni, om det nu är det vi söker?

Vad det än är som du vill ha ut av livet så speglas det både på insidan och på utsidan. Om du kan känna att du är en del av det som skapas i ditt liv så blir det också en möjlighet att bli mer medveten om hur det manifesteras. Så som på insidan, så ock på utsidan.

Känner du dig tillfreds där du är i livet just nu, passa då på att stanna upp och njut en stund! Ta ett djupt andetag och var tacksam för det du har här och nu. Skänk goda tankar till dina nära och kära, låt flödet av tacksamhet fylla hela ditt hjärta.

Känner du däremot att livet är en strid och du får kämpa med att hålla jämvikten, fundera på om du lämnar bort din kraft och låter andra bestämma över ditt liv? Kanske behöver du göra andra val som stämmer mer överens med det som du längtar efter? Se om du kan hitta en liten sak som kan ta dig i den riktning som du drömmer om. Små, små steg utförda varje dag, tar dig så småningom till den punkt som du strävar efter.

Likt svanarna som väljer en partner för livet, så kan också vi välja relationer som gör att vi mår bra. Att vara nyfiken på relationen till sig själv och förstå varför jag upplever omgivningen som antingen behaglig eller svår kan vara skillnaden som gör hur jag mår i min vardag. När jag har en god relation till mig själv, så kan jag göra bättre val i vardagen, som gör att jag oftare känner mig nöjd med det liv jag söker.

All välmening och lycka tillönskar jag dig,
Anna

Till hemsidan