Hjälten inom oss

Foto: Jim Beaudoin/Unsplash

Idag tänkte jag fördjupa mig i ämnet runt arketyper genom att utforska Carol S. Pearsons bok ”The hero within”. Temat i boken är att vi alla har sex personligheter (arketyper) i oss, som kan hjälpa oss genom livet. Hjälten i titeln är den som lyckas använda och ta hjälp av rätt arketyp vid rätt tillfälle i livet. Hjälte-begreppet används i analogin med en saga, som ger en bild av en förändrings- och växandeprocess i våra liv. Förändring kan startas i såväl livsavgörande trauman som skilsmässa, död eller annan kris, men även i små vardagsbekymmer som att tekniska prylar inte fungerar som vi önskar.

Sagan börjar när folket lever i lidande (Orphan). När lidandet blir tillräckligt stort och erkänns, så reser sig vår hjälte och ger sig ut på ett sökande (Wanderer). Han träffar till slut draken som han bekämpar (Warrior), och på köpet finner han en skatt som han kan ta med sig hem och överräcka till folket (Altruist). Som nu kan övergå till att leva lyckliga (Innocent), han blir nu vald till den nye kungen (Magician).

Om vi kan dra nytta av de olika personligheterna och låta dom samarbeta till en syntes, kan de alltså hjälpa oss att växa. Om vi däremot låter en av dom bli dominanta hela tiden, så framkallar vi istället deras dåliga sidor och fastnar.

Orphan (den föräldralöse)

Orphan vet vad lidande och hjälplöshet är och har gåvan och förmågan att härda ut. Möjligheter: Orphan kan hjälpa oss att komma från förnekelse till att erkänna och tillåta vårt eget lidande, vilket är nödvändigt för att komma vidare. Han kan frigöra oss från skuldkänslor för det vi inte är ansvariga för. Positiv hjälplöshet innebär att faktiskt be andra om hjälp. Risk: Orphan kan fastna i negativ hjälplöshet om han tyst väntar på att en Altruist ska komma och hjälpa honom utan att han ber om det, annars kommer han inte vidare utan blir ett offer. Om han fastnar i att bara beskylla sin omgivning för en situation som han själv åstadkommer eller kan förbättra, fastnar han också i offer-rollen.

Wanderer (nomaden)

Wanderer är bra på att ta sig ur situationer. Han är den som lämnar relationer, skaffar nytt jobb eller bestämmer sig för att gå tillbaka till butiken med TV’n som krånglar. Hans gåva är att han är oberoende och vågar gå sin egen väg. Möjligheter: Wanderer söker förändring och är den som hjälper oss att gå vidare från lidandet. Risk: Wanderer kan ha för bråttom, om man fastnar i Wanderer tappar man jordningen och ägnar sig hela tiden åt flykt. Flykten kan vara till exempel från Orphans lidande eller Warriors kamp. Flykten kan också vara från människor, med oönskad ensamhet som följd.

Warrior (krigaren)

Warrior tar strid! Han är stark, stolt, envis och har principer. Han kämpar för att bibehålla en relation, han jobbar för att försörja familjen, han argumenterar i affären för att få sin TV utbytt. Hans gåva är mod och han vet hur man når sina mål eller vinner över sina fiender. Möjligheter: Warrior ger inte upp, han slåss med hjärnspöken om det så behövs. Han hjälper oss att följa vår inre övertygelse, även om omgivningen bromsar. Han strävar och ser till att vi inte faller för destruktiva frestelser. Risk: Warrior kan söka framgång för framgångens egen skull. Han drabbas av högfärd. Det är också Warrior som riskerar att bränna ut sig eller till och med att jobba ihjäl sig.

Altruisten (givaren)

Altruisten ger åt andra med kärlek och gläds åt andras framgång. Han hjälper barnen med läxorna och frågar intresserat efter hur folk mår. Han är inte rädd för uppoffring. Hans gåva är medkänsla och han vet hur man offrar sig för det goda större. Möjlighet: Altruisten berikar våra liv genom att ge åt andra och hjälper oss att vara en del i ett större sammanhang. Först när vi delar vår kärlek och framgångar med andra, så kan vårt välbefinnande nå en högre nivå. Risk: Altruisten kan lätt överdriva sitt uppoffrande så att det blir destruktivt, och han gör det för att få något tillbaka: ”…efter allt jag har gjort för er …”. Han riskerar också att tappa förmågan att ta emot, vilket i sig är en av de viktigaste gåvorna.

Innocent (den godtrogne)

Innocent är den tacksamme optimisten. Han tror på vår inbyggda förmåga. Han affirmerar och litar på att han får det han behöver. Ofta tror han på Gud eller någon annan högre makt. Hans gåva är tillit och tro. Möjlighet: Innocent hjälper oss att få kontakt med vår inre vägvisare. Han visar oss också hur allting vi råkar ur för har en mening, och att vi själva är delaktiga i det som händer. Risk: Innocent han vara passiv och t.ex. fastna i destruktiva relationer som han borde ta sig ur. Han kan också tappa sin jordning och ägna sig åt verklighetsflykt, i förhoppning att det finns genvägar till lyckan.

Magician (trollkarlen)

Magician tar ansvar och gör aktiva val. Han är klarsynt och öppen, och har därför stor förmåga till att förändra världen. Han ställer saker tillrätta efter sig. Hans gåva är kraft. Möjlighet: Magician hjälper oss att åstadkomma förändring. Han ser till att vi har kontakt med vår övermedvetna vilja att göra rätt både mot oss själva och andra. Risk: Magician kan bli självgod. Han riskerar också att bli manipulativ och missbruka sin förmåga för egen vinning.

Syntesen

Det finns förstås ett antal andra arketyper inom oss, men de här sex bildar den inre ”kärnfamiljen”. Varje gång vi har en motgång, oavsett om den må vara stor eller liten, så kan vi ta hjälp av familjen för att vända motgång till framgång. För att växa behöver vi ha tillgång till alla arketyper.

Må väl!

Anna