Existentiell olust

Befinner du dig på en ensam plats där tomheten har tagit över ditt liv? Upplever du att aktiviteter som tidigare gav glädje och tillfredställelse har förlorat sin attraktionskraft? Känner du dig förvirrad eller vilsen i livet? Då kanske det är själen som knackar på din dörr.

Om du för krig mot din egen natur och anpassar dig mer till hur andra vill att du ska leva ditt liv finns det risk att hamna i en existentiell olust när du försöker fly från dig själv. När betingningen från uppväxten, jobb och samhället blir för stark utvecklar vi en falsk självbild och resan tillbaka till din sanna natur startas av själens mörka natt.

Fundera på om det är värt att leva ytterligare ett år i misär och vad det får dig att göra eller utstå? Vi är fostrade i att lyssna till logik och glömmer bort att människans natur är så mycket mer. Kanske väcker det en massa sorg för att man inte har levt sitt liv? Kanske finns det ett helt isberg av frusna känslor som behöver tinas innan man når fram till sin själs längtan?

Fundera på några av de vägval du har stått inför i ditt liv, vad var det som avgjorde vägen fram? Var det val som kom från en inre längtan eller lyssnade du mer till vad andra tyckte och tänkte?

Om betingningen fortsätter att leda dig i livet och du samtidigt kämpar med en känsla av tomhet, är det då dags att bryta de mentala hinder som sätter käppar i hjulet för dig på din resa framåt?

Vad är det som inspirerar dig eller ger en skön känsla och hur kan du förstärka detta?

Livets natur är växande och om du har stagnerat så kanske det är ett tecken på att du inte följer din inre röst? Hur vill du att ditt 2024 ska se ut?

Om själen fick ta mer plats i ditt liv, reflektera över om det finns saker som du tidigare har valt bort till förmån för andras tyckande, och se om de fortsatt är en längtan som behöver väckas liv i?

Vi människor sätts på prov i alla relationer vi har, försök att under 2024 vara dig själv så långt det går. Kanske är det dags att avsluta de relationer som tar mer energi än de ger. Välj dig själv oftare och lev livet i kärlek, vilja och glädje.

Må 2024 vara det året då själen får kliva in och ta mer plats i våra hjärtan.

All kärlek,
Anna

Till hemsidan