Evighetsåttan

Jag fortsätter att gräva mig ner i Alice A. Baileys böcker om esoterisk psykologi. Jag har inte hittat någon annan litteratur som beskriver vårt psyke på ett mer grundläggande sätt än hon gör. Idag tänkte jag fördjupa mig i den själsliga kontakten som ligger latent i varje människa, samt så ett frö för den eviga själen.

Kanske har du en egen erfarenhet av när du har fått kontakt med själen? Den erfarenheten är ett betydelsefullt ögonblick i själens och personlighetens liv, och man blir aldrig densamma efter en sådan upplevelse. Det är en erfarenhet som man inte kan bortse ifrån, och det går inte att gå tillbaka till den man var tidigare. Ungefär som när du lärde dig att läsa, det går inte att backa, för kunskapen att läsa existerar oavsett.

Bailey förklarar att själen skickar ut tre signaler till sitt instrument (personligheten) för att söka kontakt. Detta sker genom det fysiska planet, astralplanet (känslorna) och mentalplanet (sinnet). Det är när personligheten accepterar signalen som kontakt uppstår.

Lättast får du själskontakt genom meditation, och det är när personligheten accepterar att det är själen som sitter i förarsätet som meningen med livet uppstår. Det är alltså ett skifte som sker på insidan, där betraktaren av livet sker från själen och inte från personligheten. Därefter hamnar man in i dualismen som uppstår på astralplanet, och det är här man kan uppleva att man blivit lämnad eller att det inte finns någon mening eller att allt är nattsvart eller att det inte finns något hopp. Det är lätt att bli ett offer för självmedlidandets illusioner.

Det är när vi försöker leva mer i enlighet med själen som konflikten uppstår på insidan och det är då man behöver arbeta med att sluta fred med sig själv. För kriget man för, är mot sin egen natur.

Vill man samarbeta med sin själ och förstärka sin natur inom personligheten så behöver man lyssna till den impulsen som spontant uppstår när man är lyhörd för sina behov och agera i enlighet med de insikter man får.

Kanske börjar du nu se att det är själen som inkarnerar och sitter på all kunskap och det är genom personligheten som du kan lära dig att livets natur är växande genom erfarenheter. Så utifrån mitt perspektiv så handlar livet om att få kontakt med sin själ så snart man inser detta.

Evighetsåttan handlar för mig om uppstigandet av personligheten och nedstigandet av själen genom meditationskanalen. Själens eviga natur manifesteras genom personligheten när de har fått kontakt.

All kärlek,
Anna

Till hemsidan