Öppna sinnet för en ny tanke

Tänk om det är så att allt runt omkring oss är en illusion, medan det vi kallar det subjektiva är det verkliga? Visst sätter det igång en massa intressanta tankar?

Ta en stund och utforska skillnaden mellan din erfarenhet av den fysiska världen och ditt samspel med din inre mentala värld.

När du bara reflekterar över dina tankar, kan du tänka vilka tankar som helst i ditt huvud, dessa tankar kan sedan bli uttryckta via din röst. Du är van vid att skapa din egen inre värld och kan skapa och manipulera alla slags tankar. Den inre världen är en alternativ miljö som du själv har kontroll över.

Den yttre världen styrs av helt andra lagar. När dina tankar tar in din omgivning så är det dina tankar om det du ser som reflekterar din inre värld. Din verklighet speglar inte verkligheten, den speglar dina tankar om verkligheten. Det du upplever är din personliga upplevelse baserat på dina erfarenheter. Din mentala varseblivning är bara en bråkdel av det som verkligen pågår runt omkring dig i din omgivning. De dialoger som försiggår i din inre värld är de som är viktiga för dig.

Med andra ord, du väljer den informationen som du är bekväm med och upplever är hanterbar i förhållande till din erfarenhet så att verkligheten som du upplever passar in i den världen som du byggt med dina tankar.

Ditt medvetande upplever egentligen din mentala modell av verkligheten, inte verkligenheten i sig.

Du kan kontrollera din tankevärld, men du kan inte kontrollera omvärlden, men i tankens värld kan du alltid kontrollera omvärlden.

Om du verkligen vill utmana dig själv, så kan du börja med att medvetet iaktta vad som sker på insidan i mötet med omvärlden utan att döma, klaga eller försöka kontrollera den.

Det du kommer att uppleva är att ditt sinne pratar hela tiden, det blir en falsk trygghet som vi håller fast vid som ett skydd mot omvärlden, speciellt om det inte blir så som vi tänker. I skenet av att tro att vi har kontroll över våra liv, så försöker vi i själva verket bara hålla ihop oss själva.

Personligt växande handlar om att gå bortanför den delen i dig som håller dig tillbaka och behöver skyddas. Det handlar om att påminna sig om att själen är den sanna du som upplever rösten på insidan, den delen av dig som är medveten om att du talar till dig själv. Det är dörren till ditt inre.

Att vara medveten om att själen är den som bevittnar rösten som pratar, är att stå vid tröskel till en inre fantastisk resa till djupet av sig själv. Om den används på ett medvetet sätt, så kan samma mentala röst som ständigt oroar sig bli grunden till ett andligt uppvaknande.

Genom att bli medveten om den som bevittnar rösten inom dig, så kan du komma i kontakt med det stora mysteriet i livet. Så öppna ditt sinne för ett högre medvetande om din själsliga natur.

Platon framhöll att :
”Inspärrad i kroppen liksom i ett fängelse söker själen sin ursprungliga sfär av rent förnuft genom att ägna sig åt det filosofiska livet, genom att tänka universellt och genom att älska och leva enligt förnuftet. Det kroppsliga livet är bara en episod i själens eviga liv, som föregår födelsen och fortsätter efter döden. Livet i köttet är ett prov och en prövotid. Döden är en befrielse och ett återvändande till själens bestämmelse, till en ny prövotid eller till rena förnuftets rike.”

Kan det vara så att det vi kallar den objektiva världen är en illusion, och det vi ibland kan förnimma som vår själ är den verkliga?

Ibland kan våra tankar och idévärld stå i vägen för mötet med vår sanna natur. Detta inlägg blir en möjlighet för dig att öppna ditt sinne för denna nya tanke om du inte redan är medveten och har kontakt med din själ.

Ta hand om dig,
Anna

Befria tanken

Foto: Nick Fewings/Unsplash

Har du funderat på vad den största demonen är?
Nej, inte jag heller. Inte förrän jag läste boken ”Befria tanken” av Don Miguel Ruiz Jr.

”Kärleken är den största demonen av alla.”

Den frågan satte först igång en massa tankar hos mig och när Miguel sedan beskrev sin bild av varför kärleken är den största demonen så väcktes också en massa känslor men också förvåning, att jag inte tänkt på det tidigare. Nu är jag beredd att hålla med honom.

Om vi bara ser världen genom våra förutfattade meningars filter går vi miste om att faktiskt leva. Det faller sig inte naturligt att alltid se bortom våra filter, utan det kräver en medvetenhet om att jag har olika bindningar till relationer och situationer i livet. Vi har ägnat åratal åt att skaffa kunskapen och uppfattningarna vi har samlat på oss till olika hög grad och de blir sedan vår trygghet. Det som vi fäster oss vid kan bidra till att forma våra framtida upplevelser och begränsa det vi uppfattar.

Du kan se dina uppfattningar som att du är bunden till en unik melodislinga som spelar i ditt huvud om och om igen. På ett sätt försöker vi tvinga på vår melodi på andra, utan att förstå att melodin ofta inte är vår egen. Genom att sänka kraven på hur melodin bör låta, öppnar du dig för möjligheten att skapa en unik och vacker sång som du har komponerat själv eller i samarbete med andra.

Miguel beskriver hur starka bindningar kan vara i fem olika nivåer, de blir vägskyltar som hjälper oss att bedöma hur fäst du är vid din egen ståndpunkt, och hur öppen du är för andra uppfattningar och möjligheter. Ju starkare bindningen är desto mer utgör den din identitet.

När vi tror så starkt på något att vi tappar bort vårt autentiska jag i alla historier och kommentarer från berättaren i vårt inre, låter vi våra förutfattade meningar fatta besluten åt oss. Därför blir det viktigt att vi är medvetna om var vi befinner oss på skalan av bindning till en viss uppfattning. Med medvetenhet kan vi ta tillbaka makten över våra egna beslut och vår vilja.

Kunskap om bindningar

”Om bindningen till det jag känner till gör mig blind för alla valmöjligheter jag har, då kontrollerar kunskapen mig; den kontrollerar min intention och den skapar min personliga dröm åt mig. Men när jag är medveten om mina bindningar får jag möjligheten att ta tillbaka kontrollen och leva livet som jag väljer att leva det.”

Kontrollerar kunskapen dig eller kontrollerar du kunskapen?

Nivå 1: Autentiskt jagJag är ett levande väsen oberoende av kunskapen jag har, som existerar enbart därför att jag existerar. Det autentiska jaget finns alltid närvarande och det är bara våra bindningar som hindrar oss från att minnas vika vi är.

Nivå 2: PreferensJag använder kunskapen som ett verktyg för att ägna mig åt det jag tycker om i livet. Vi är medvetna om att kunskapen är ett verktyg som förser oss med informationen vi behöver för att välja åt vilket håll vi ska rikta vår uppmärksamhet och våra handlingar.

Nivå 3: IdentitetJag identifierar mig med kunskapen jag har, men jag använder den också för att se och förstå världen. Sett från kunskapens position är identiteten den grundläggande jagkänslan som gör det möjligt för oss att inta vår plats på jorden. Men den här identiteten är en mask som grumlar medvetenheten om vårt autentiska jag och en bindning på den här nivån uppstår när vi identifierar oss själva med vår kunskap.

Nivå 4: InternaliseringDet är min identitet, i form av kunskapen jag har, som ger mig reglerna och riktlinjerna som jag lever efter. På den fjärde bindningsnivån har vi en så stark bindning till kunskapen att identiteten blir normen för att vi ska acceptera oss själva. På den här nivån har vår berättare börjat ställa krav på identiteten vi antar och på hur den ska tämjas (domesticeras). Bindningen på den här nivån leder till disharmoni mellan sinne, kropp och själ, och avspeglas i alla relationer.

Nivå 5: FanatismKunskapen styr alla mina handlingar. Nivå fem beskriver en strikt bindning till kunskapen och en överdriven intolerans mot motsatta åsikter. Den drivs av ett behov att tro på något till hundra procent, trots att dess innebörd är beroende av andra människors överenskommelser. Vid fanatism har uppfattningarna domesticerat personen helt och hållet, och kunskapen blir strikt och kontrollerande. Den har ett fast grepp om viljan. En så här stark bindning kräver att vi försöker domesticera alla i vår omgivning, och det gör oss till tyranner.

Så tillbaka till kärleken som den största demonen.

Vår bindning till idéerna om hur kärlek borde vara sätter käppar i hjulet för vår egen lycka. I stället för att bara uppleva kärlek och vara kärlek förklarar berättaren hur kärleken borde kännas: Vad som gör oss värda att älskas, Vem som borde älska oss, Hur de borde uttrycka sin kärlek, Vad vi måste göra eller uppnå för att älska oss själv och Vad andra måste göra för att i sin tur få del av vår kärlek. Vi börjar tro på berättarens analys av kärleken och fastnar i den uppfattningen: Vi tvingar oss själva och andra att anpassa oss till den och skapar på så sätt en förvanskad bild av kärleken.

För att vara förälskad måste man ha någon att älska, och naturligtvis är det meningen att den personen ska besvara kärleken. Vi hakar verkligen upp oss på den biten och den formar vår uppfattning om kärlek genom positiv och negativ förstärkning, ungefär som när vi var barn och alltid strävade efter att få våra föräldrars godkännande, längtade efter att bli accepterade av dem och krympte när de visade sitt ogillande. Den sortens kärlek är knuten till så många villkor att det är oundvikligt att den orsakar lidande. Och på det sättet blir kärlek den största av demoner.

När vi ser oss i spegeln och inte ser kärlek reflekteras där, betyder det att vi inte kan se genom röken som förvrider vårt synsätt och får oss att tro att kärlek är något som måste förtjänas, som en morot på en käpp som man aldrig riktigt når fram till.

Hur landar ovan informationen i dig?

Blir du nyfiken och vill veta mer så rekommenderar jag att läsa hela boken. Vill du boka en tid för att förstå var du krokar i och var du begränsar dig själv, så är du varmt välkommen att boka en tid. All information finns på hemsidan.

Håll mitt hjärta – Björn Skifs

Ta hand om dig,

Anna

Till hemsidan