Själsligt växande

Själens spegel

Vilken skillnad gör det för dig att sätta själen i första rummet och lita på att du är hållen?

”Vi är inte mänskliga varelser som har magiska, mystiska upplevelser. Vi är magiska, mystiska varelser som har mänskliga upplevelser.”

Jag har skrivit om oss som magiska varelser tidigare och det kanske är först nu som jag på riktigt börjar förstår innebörden av skillnaden mellan perspektiven mänsklig upplevelse och själslig upplevelse.

Det som gjorde skillnad för mig var att inse att det är själen som växer när vi har modet att följa vår sanning, inte personen. Det är när egot har gett upp kampen till förmån för det större varandet, som själen kan bryta igenom så att vi kan bli de magiska varelserna som vi är ämnade att vara.

Det är när vi har modet att se med hjärtat och när vår person kan underkasta sig själen, så att själen kan återvända till den fysiska kroppen och vara en magisk varelse med mänskliga upplevelser. Det är då själen kan fortsätta sitt växande och mirakler ske.

Att på riktigt ha tillit till den inre transformationsprocessen, och att våga släppa taget om personen och lita på att allt är som det ska. Att vi är här för att utvecklas, förändras, växa och mogna som själar. Inte fastna i autopiloten eller egots alla lockelser.

När en människas beslutsamhet ligger i att ”tjäna sin själ” och ge upp sitt ego till förmån för det kollektiva bästa och fungera som kanal för det som är större än sig själv, det är då mirakler sker och det är då vår intuition är som starkast.

Under ett års tid har jag vandrat i shamanens fotspår för att lära mig tekniker för healing och de traditioner som en ljusarbetare behöver för att kunna verka som en kanal vid energiarbete. Jag kan med ödmjukhet inse att en större transformation har skett på insidan som jag inte hade kunnat förutse när jag klev in i den helande cirkeln. Ett mirakel från det gångna året som jag vill dela med mig av är att jag har varit kanalen för helandet av en deltagares ömmande och krokiga stortå. En händelse som inträffade när hon var i tonåren och där hon blev trampad av en häst så illa att stortån aldrig blev sig lik, 40 år senare är nu besvären som bortblåsta.

Vad blir möjligt om du bjuder in din själ?

Inom kort kommer jag att erbjuda healing för er som är intresserade av att boka en tid, samt erbjuda målarkurser i Vedic Art där ni kan bekanta er med er inre skapare. Allt finns att läsa om på hemsidan.

Varmt välkomna,
Anna

Till hemsidan

Själens intelligens

Det är med vördnad och tacksamhet som jag nu står inför ett skifte i mig själv, där transformation gradvis har skett i det lilla. Små, små steg av närmandet till ljuset inom mig, det som en gång skrämde, är idag bekant och levande. Orden som länge ekat ”det är vårt ljus inte vårt mörker som skrämmer” har en djup mening för mig idag.

Att äntligen börja se sanningen om mig själv och ha tillit till det som vill visa sig, många passager har varit mörka och djupt tärande, de djupaste rädslorna är inte att vara otillräcklig. Den djupaste rädslan är att vara kraftfull och att våga stå i ljuset.

Vägen att befria mig från rädslor har varit att successivt släppa taget om det som skaver. Att utforska mentala bojor har varit en väg in i sökandet efter ljuset och själen.

Jag har låtit intuitionen välja vägen genom livet och släppt mer av min intellektuella kontroll och lyssnar mer på mina känslor idag, än tidigare. Det har väglett mig de senaste tio åren. Den största vinsten är personlig frihet och viljan att göra gott för mig själv och andra i min omgivning.

Just nu läser jag boken: ”The complete conversation with God – an uncommon dialog” av Neale Donald Walsh. För er som känner sig manad att gå djupare i er själva och önskar få svar som vi bär inom oss, så kan jag varmt rekommendera boken. På sidan 37 återfinns följande dialog:

”There once was a soul who knew itself to be the light. This was a new soul, and so, anxious for experience. ”I am the light,” it said. ”I am the light.” Yet all the knowing of it and all the saying of it could not substitute for the experience of it. And the realm from which this soul emerged, there was nothing but the light. Every soul was grand, every soul was magnificent, and every soul was shone with the brilliance of My awesome light. And so the little soul in question was as a candle in the sun. In the midst of the grandest light – of which it was a part – it could not see itself, nor experience itself as Who and What it Really Is.
Now it came to pass that this soul yearned and yearned to know itself. And so great was its yearning that one day said,
”Do you know, Little One, what you must do to satisfy this yearning of yours?”
”Oh, what, God? What? I’ll do anything!” The little soul said.
”You must seperate yourself from the rest of us,” I answered,”and then you must call upon yourself the darkness.”
”What is the darkness, o Holy One?” the little soul asked.
”That which you are not, ”I replied, and the soul understood.
And so this soul did, removing itself from the ALL, yea, going even unto another realm. And in this realm the soul had the power to call into its experience all sorts of darkness. And this it did.
Yet in the midst of all the darkness did it cry out, ”Father, Father, why hast Thou forsaken me?” Even as have you in your blackest times. Yet I have never forsaken you, but stand by you allways ready to remind you Who You Really Are; ready, always ready, to call you home.
Therefore, be the light unto the darkness, and curse it not.
And forget not Who You Are in the moment of your encirclement by that which you are not. But do your praise to the creation, even as you seek to change it.
And know that what you do in the time of your greatest trial can be your greatest triumph. For the experience you create is a statement of Who You Are – and Who You Want to Be.

I have told you this story – the parable of the little soul and the sun – so that you might better understand why the world is the way it is – and how it can change in an instant the moment everyone remebers the divine truth of their highest realilty.”

Var stolt över att du är den du är och lev livet fullt ut!

Och ett sista citat från Roberto Assagioli, grundare av Psykosyntesen.”Meditation is a process by which the soul comes into relationship with its personality”

Från en själ till en annan, ta hand om dig!
Anna

Till hemsidan