Att våga stå i sin egen sanning

Foto: Rastan/Unsplash

Det är unikt att ta en bild där både solen och månen samsas. Jag tycker bilden fångar något fint där den aktiva kraften, solen balanseras av den passiva kraften, månen. Båda är lika betydelsefulla för alltings varande och framskridande. Likaså kan vi dra paralleller och slutsatser om oss själva som levande varelser på denna jord.

Känner du att du kan vara både stark och sårbar i dina relationer? Har du tillgång till både den ljusa och mörka sidan inom dig? Har du hittat balansen där både den aktiva och den passiva kraften får lika mycket utrymme i ditt liv? På en djupare, mer esoterisk nivå talar jag om det inre heliga äktenskapet, mellan den inre manliga och feminina energin. Den som leder till den hela människan.

Att ge sig in i en relation kan vara skrämmande, att välja att inte ge sig in i en relation kan också vara skrämmande. Fråga dig själv om du är öppen för att säga ja till en person som ger dig positiva vibrationer? Är du villig att säga tack och hej, när ni inte längre ger varandra positiva vibrationer längre?

Är du beredd på att säga ja till hela dig själv, där både den starka och den sårbara sidan får ta plats? Skulle du sträcka dig så långt som att säga ja till ett inre äktenskap mellan din feminina och maskulina sida?

Om du stod inför ett avgörande val i livet, skulle du då välja dig själv eller din partner/jobb/annan relation? Jag tror att det är viktigt att följa sitt hjärta, och basera sina val utifrån en kärleksfull och balanserad plats inom sig själv.

Det finns inte något rätt eller fel när man bedömer en relation, alla relationer är valda utifrån ett behov som jag har för tillfället. Relationer leder till mognad och tillväxt, där jag kan vara antingen mig själv eller en anpassning av mig själv.

Min gåva till dig är att våga välja dig själv oftare, och inte tvivla på dig själv, utan lita på att du är rätt och att relationen eventuellt behöver avslutas.

Våga stå i din egen sanning!

Ta hand om dig,
Anna

Till hemsidan