Våra önskningar

Foto: Wildzzz, Pixabay

Lång tid har förflutit sedan jag sist skrev ett inlägg och det finns anledningar till det. Inget som jag går djupare in på här, men jag inser att livet är skört samt att livet måste levas varje dag. Låt inget hindra dig från att leva livet fullt ut!

Dagar läggs till veckor, veckor läggs till månader och månader läggs till år, är läggs till år. Fundera på om du lever samma liv varje år eller om du fyller livet med innehåll och glädje?

Jag hittade några tänkvärda ord när jag återbesökte min lilla pocket om Livets sju andliga lagar:

Du är det dina djupaste inre önskningar är.
Som din önskan är, så är din vilja.
Som din vilja är, så är dina handlingar.
Som dina handlingar är, så blir ditt öde.

Det förgångna är historia, framtiden ett mysterium och detta ögonblick en gåva. Det är därför ögonblicket kallas nuet.

Ta hand om dig,
Anna

Till Hemsidan