En trygg inre värld

Det är inte många dagar kvar på året och kanske har du börjat fundera på vad du ska ge för nyårslöfte? Kanske är 2022 året då du sluter fred med dig själv och lovar att alltid vara sann i relationen till dig själv? Kanske är det dags att göra upp med gammal propaganda som trycker ner dig, du vet de där inre demonerna som skrämmer skiten ur dig och gör så att du inte vågar vara ditt autentiska jag.

Vad är det som har format dig till den du är idag? Flyr du från dig själv och ditt inre?

Man brukar prata om att det finns två grundkänslor: Kärlek & Rädsla. Vad får rädslan dig att göra? Finns det en mening med allt? Vad vill jag själv? Hur ser anpassningen ut? Det är bra frågor att ställa sig som ett litet bokslut med sig själv.

Om du kommer fram till att du utrotar dig själv i relation till andra, då kanske 2022 är året som du börjar att säga Ja till dig själv och ge dig själv lite mer kärlek. Så du kan sluta fred med dig själv?

Allt som tar energi, är kostsamt! Släpp taget!

Vad håller dig tillbaka i livet? Kanske är det dags att börja resan tillbaka till din sanna natur? Eller så kan man fortsätta som man alltid har gjort och hoppas på att få ett annat resultat än tidigare …

Jag står i alla fall redo och kan ta emot nya klienter, så varmt välkommen att höra av dig. Min hemsida är både omarbetad och har lite nytt innehåll, kom och titta.

Önskar dig ett Gott Nytt 2022, med förhoppning om att du tar hand om dig!

Varma hälsningar,
Anna

Till hemsidan

Befria tanken

Foto: Nick Fewings/Unsplash

Har du funderat på vad den största demonen är?
Nej, inte jag heller. Inte förrän jag läste boken ”Befria tanken” av Don Miguel Ruiz Jr.

”Kärleken är den största demonen av alla.”

Den frågan satte först igång en massa tankar hos mig och när Miguel sedan beskrev sin bild av varför kärleken är den största demonen så väcktes också en massa känslor men också förvåning, att jag inte tänkt på det tidigare. Nu är jag beredd att hålla med honom.

Om vi bara ser världen genom våra förutfattade meningars filter går vi miste om att faktiskt leva. Det faller sig inte naturligt att alltid se bortom våra filter, utan det kräver en medvetenhet om att jag har olika bindningar till relationer och situationer i livet. Vi har ägnat åratal åt att skaffa kunskapen och uppfattningarna vi har samlat på oss till olika hög grad och de blir sedan vår trygghet. Det som vi fäster oss vid kan bidra till att forma våra framtida upplevelser och begränsa det vi uppfattar.

Du kan se dina uppfattningar som att du är bunden till en unik melodislinga som spelar i ditt huvud om och om igen. På ett sätt försöker vi tvinga på vår melodi på andra, utan att förstå att melodin ofta inte är vår egen. Genom att sänka kraven på hur melodin bör låta, öppnar du dig för möjligheten att skapa en unik och vacker sång som du har komponerat själv eller i samarbete med andra.

Miguel beskriver hur starka bindningar kan vara i fem olika nivåer, de blir vägskyltar som hjälper oss att bedöma hur fäst du är vid din egen ståndpunkt, och hur öppen du är för andra uppfattningar och möjligheter. Ju starkare bindningen är desto mer utgör den din identitet.

När vi tror så starkt på något att vi tappar bort vårt autentiska jag i alla historier och kommentarer från berättaren i vårt inre, låter vi våra förutfattade meningar fatta besluten åt oss. Därför blir det viktigt att vi är medvetna om var vi befinner oss på skalan av bindning till en viss uppfattning. Med medvetenhet kan vi ta tillbaka makten över våra egna beslut och vår vilja.

Kunskap om bindningar

”Om bindningen till det jag känner till gör mig blind för alla valmöjligheter jag har, då kontrollerar kunskapen mig; den kontrollerar min intention och den skapar min personliga dröm åt mig. Men när jag är medveten om mina bindningar får jag möjligheten att ta tillbaka kontrollen och leva livet som jag väljer att leva det.”

Kontrollerar kunskapen dig eller kontrollerar du kunskapen?

Nivå 1: Autentiskt jagJag är ett levande väsen oberoende av kunskapen jag har, som existerar enbart därför att jag existerar. Det autentiska jaget finns alltid närvarande och det är bara våra bindningar som hindrar oss från att minnas vika vi är.

Nivå 2: PreferensJag använder kunskapen som ett verktyg för att ägna mig åt det jag tycker om i livet. Vi är medvetna om att kunskapen är ett verktyg som förser oss med informationen vi behöver för att välja åt vilket håll vi ska rikta vår uppmärksamhet och våra handlingar.

Nivå 3: IdentitetJag identifierar mig med kunskapen jag har, men jag använder den också för att se och förstå världen. Sett från kunskapens position är identiteten den grundläggande jagkänslan som gör det möjligt för oss att inta vår plats på jorden. Men den här identiteten är en mask som grumlar medvetenheten om vårt autentiska jag och en bindning på den här nivån uppstår när vi identifierar oss själva med vår kunskap.

Nivå 4: InternaliseringDet är min identitet, i form av kunskapen jag har, som ger mig reglerna och riktlinjerna som jag lever efter. På den fjärde bindningsnivån har vi en så stark bindning till kunskapen att identiteten blir normen för att vi ska acceptera oss själva. På den här nivån har vår berättare börjat ställa krav på identiteten vi antar och på hur den ska tämjas (domesticeras). Bindningen på den här nivån leder till disharmoni mellan sinne, kropp och själ, och avspeglas i alla relationer.

Nivå 5: FanatismKunskapen styr alla mina handlingar. Nivå fem beskriver en strikt bindning till kunskapen och en överdriven intolerans mot motsatta åsikter. Den drivs av ett behov att tro på något till hundra procent, trots att dess innebörd är beroende av andra människors överenskommelser. Vid fanatism har uppfattningarna domesticerat personen helt och hållet, och kunskapen blir strikt och kontrollerande. Den har ett fast grepp om viljan. En så här stark bindning kräver att vi försöker domesticera alla i vår omgivning, och det gör oss till tyranner.

Så tillbaka till kärleken som den största demonen.

Vår bindning till idéerna om hur kärlek borde vara sätter käppar i hjulet för vår egen lycka. I stället för att bara uppleva kärlek och vara kärlek förklarar berättaren hur kärleken borde kännas: Vad som gör oss värda att älskas, Vem som borde älska oss, Hur de borde uttrycka sin kärlek, Vad vi måste göra eller uppnå för att älska oss själv och Vad andra måste göra för att i sin tur få del av vår kärlek. Vi börjar tro på berättarens analys av kärleken och fastnar i den uppfattningen: Vi tvingar oss själva och andra att anpassa oss till den och skapar på så sätt en förvanskad bild av kärleken.

För att vara förälskad måste man ha någon att älska, och naturligtvis är det meningen att den personen ska besvara kärleken. Vi hakar verkligen upp oss på den biten och den formar vår uppfattning om kärlek genom positiv och negativ förstärkning, ungefär som när vi var barn och alltid strävade efter att få våra föräldrars godkännande, längtade efter att bli accepterade av dem och krympte när de visade sitt ogillande. Den sortens kärlek är knuten till så många villkor att det är oundvikligt att den orsakar lidande. Och på det sättet blir kärlek den största av demoner.

När vi ser oss i spegeln och inte ser kärlek reflekteras där, betyder det att vi inte kan se genom röken som förvrider vårt synsätt och får oss att tro att kärlek är något som måste förtjänas, som en morot på en käpp som man aldrig riktigt når fram till.

Hur landar ovan informationen i dig?

Blir du nyfiken och vill veta mer så rekommenderar jag att läsa hela boken. Vill du boka en tid för att förstå var du krokar i och var du begränsar dig själv, så är du varmt välkommen att boka en tid. All information finns på hemsidan.

Håll mitt hjärta – Björn Skifs

Ta hand om dig,

Anna

Till hemsidan