Sagan om benkvinnan

Vargar, Foto Thomas Bonometti/Unsplash

Hur sann vågar jag vara mot mig själv?

Jag har så många intryck efter mötet med vishetens källa, framförallt det vilda inom oss som är så oberäkneligt och föränderligt samt alla nya symboler som jag fiskat upp och alla djupa insikter som jag har fått efter helgens retreat ”Vishetens väg”, det gör att jag verkligen känner livsandarna ända in i ben och märg. Jag har under föregående helg tillsammans med andra fantastiska kvinnor jobbat med en saga som hjälpt mig att förstå mer av min vilda sida.

Och just ben och benknotor är något som vildkvinnan samlar på, och när hon samlat tillräckligt många ben, så lägger hon dem i sitt knä och sjunger över dem och blåser på så vis in nytt liv i dem igen.

Många kvinnor som jag arbetar med säger något i stil med ”Ja, jag mår väl inte dåligt direkt, men jag mår inte bra heller.” Det är ett tillstånd som går att bota, vi behöver bara förstå vilken näring som fattas, och det är myterna som hjälper oss att minnas, de bär på receptet att hela oss själv.

Jag finner det så intressant att jobba vidare med myter och sagor, dessa små klenoder som kan tyckas harmlösa, men har så mycket klokskap i sig. För att göra det lite mer tillgängligt tänkte jag fördjupa det hela genom att beskriva det såhär:

Mytens funktion är en process för hur den kan hjälpa oss att leva och veta vad nästa steg i livet är. Låter inte det fantastiskt?

Därför tänkte jag dela med mig av en saga som jag upplever hjälper till att följa sin sanning och längtan till livet. Fundera på vad det väcker i dig? Finns det något som fångar ditt intresse? Hur relaterar du till det visa och vilda inom dig?

Sagan om La Loba ur Kvinnor som slår följe med vargarna av Clarissa Pinkola Estés

Det finns en gammal kvinna som bor på ett undangömt ställe som alla känner till men få har sett. Liksom i östeuropeiska sagor tycks hon vänta på att vilsegångna eller kringvandrande och sökande människor skall komma till hennes gömställe.

Hon är vaksam, ofta luden, alltid tjock, och hon är noga med att hålla sig undan från folk. Hon kan både gala och kackla och låter i största allmänhet mer som ett djur än som människa.

Det finns visst de som tror att hon håller till på de eroderade granitsluttningarna i tarahumaraindianernas område. Eller att hon ligger begravd utanför Phoenix nära en källa. Någon får kanske se henne köra söderut till Monte Alban’ i en utbränd bil med sönderskjuten bakruta. Eller stående vid landsvägen utanför El Paso eller liftande med långtradare till Morelia i Mexiko eller vandrande till marknaden utanför Oaxaca med en knippe underligt formade kvistar på ryggen. Hon använder många namn: La Huesera, Ben kvinnan. La Trapera, Samlerskan, och La Loba, Vargkvinnan.

La Loba sysslar med en sak: att samla ben. I synnerhet lär hon samla och bevara sådant som löper risk att gå förlorat för världen. Hennes grotta är full av ben från allehanda ökendjur: hjort, skallerorm, kråka. Men det sägs att hon har specialiserat sig på vargar.

Hon kryper och kravlar och letar sig fram i montanas, berg, och arroyos, uttorkade flodbäddar, på jakt efter vargben, och när hon har fått ihop ett helt skelett, när det sista benet ligger på plats och den vita djurskulpturen ligger på marken framför henne, sätter hon sig vid elden och funderar på vilken sång hon ska sjunga.

Och när hon vet det ställer hon sig vid la criatura, höjer armarna och börjar sjunga. Och då bäddas vargens revben och framben och bakben in i hull och djuret får päls. La Loba fortsätter att sjunga och djuret fortsätter att växa fram; svansen vrider sig i en krok uppåt, lurvig och stark.

Och La Loba fortsätter att sjunga och vargdjuret börjar andas. Hela tiden sjunger La Loba så högt att marken skälver i öknen, och medan hon sjunger slår vargen upp ögonen, reser sig och rusar i väg längs dalgången. Medan vargen springer förvandlas den, antingen det nu beror på att en stråle från solen eller månen träffar den rakt i sidan, och plötsligt är vargen en skrattande kvinna som springer fritt mot horisonten.

Och därför sägs det att om du vandrar i öknen strax före solnedgången och kanske har kommit vilse och i vart fall är väldigt trött så kan du skatta dig lycklig, för då kanske La Loba fattar tycke för dig och visar dig någonting – något som hör själen till.

Åter igen, ta en stund och fundera på vad det väcker i dig?
Finns det något som fångar ditt intresse?
Hur relaterar du till det visa och vilda inom dig?

Metaforerna i den är sagan symboliserar hela den process som gör en kvinna fullt medveten om det instinktiva, vilda, inom henne. Inom oss finns den gamla kvinnan som samlar ben. Inom oss finns benen till det vilda självets själ. Inom oss finns kapaciteten att återbildas som den varelse vi en gång var. Inom oss finns benen med vilka vi kan förändra oss själva och vår verklighet. Inom oss finns andedräkten och våra sanningar och vår längtan – tillsammans är de sången, skapelsehymnen vi har strängat efter att få sjunga.

Så tillbaka till alla fantastiska kvinnor som ”mår väl inte dåligt direkt, men jag mår inte bra heller.” Det finns sätt att hitta tillbaka till att må så mycket bättre, ”än inte dåligt direkt”.

Som alltid så finns jag här när du vill utforska mer av dig själv.

Må väl och ta hand om dig!

/Anna

Hjälten inom oss

Foto: Jim Beaudoin/Unsplash

Idag tänkte jag fördjupa mig i ämnet runt arketyper genom att utforska Carol S. Pearsons bok ”The hero within”. Temat i boken är att vi alla har sex personligheter (arketyper) i oss, som kan hjälpa oss genom livet. Hjälten i titeln är den som lyckas använda och ta hjälp av rätt arketyp vid rätt tillfälle i livet. Hjälte-begreppet används i analogin med en saga, som ger en bild av en förändrings- och växandeprocess i våra liv. Förändring kan startas i såväl livsavgörande trauman som skilsmässa, död eller annan kris, men även i små vardagsbekymmer som att tekniska prylar inte fungerar som vi önskar.

Sagan börjar när folket lever i lidande (Orphan). När lidandet blir tillräckligt stort och erkänns, så reser sig vår hjälte och ger sig ut på ett sökande (Wanderer). Han träffar till slut draken som han bekämpar (Warrior), och på köpet finner han en skatt som han kan ta med sig hem och överräcka till folket (Altruist). Som nu kan övergå till att leva lyckliga (Innocent), han blir nu vald till den nye kungen (Magician).

Om vi kan dra nytta av de olika personligheterna och låta dom samarbeta till en syntes, kan de alltså hjälpa oss att växa. Om vi däremot låter en av dom bli dominanta hela tiden, så framkallar vi istället deras dåliga sidor och fastnar.

Orphan (den föräldralöse)

Orphan vet vad lidande och hjälplöshet är och har gåvan och förmågan att härda ut. Möjligheter: Orphan kan hjälpa oss att komma från förnekelse till att erkänna och tillåta vårt eget lidande, vilket är nödvändigt för att komma vidare. Han kan frigöra oss från skuldkänslor för det vi inte är ansvariga för. Positiv hjälplöshet innebär att faktiskt be andra om hjälp. Risk: Orphan kan fastna i negativ hjälplöshet om han tyst väntar på att en Altruist ska komma och hjälpa honom utan att han ber om det, annars kommer han inte vidare utan blir ett offer. Om han fastnar i att bara beskylla sin omgivning för en situation som han själv åstadkommer eller kan förbättra, fastnar han också i offer-rollen.

Wanderer (nomaden)

Wanderer är bra på att ta sig ur situationer. Han är den som lämnar relationer, skaffar nytt jobb eller bestämmer sig för att gå tillbaka till butiken med TV’n som krånglar. Hans gåva är att han är oberoende och vågar gå sin egen väg. Möjligheter: Wanderer söker förändring och är den som hjälper oss att gå vidare från lidandet. Risk: Wanderer kan ha för bråttom, om man fastnar i Wanderer tappar man jordningen och ägnar sig hela tiden åt flykt. Flykten kan vara till exempel från Orphans lidande eller Warriors kamp. Flykten kan också vara från människor, med oönskad ensamhet som följd.

Warrior (krigaren)

Warrior tar strid! Han är stark, stolt, envis och har principer. Han kämpar för att bibehålla en relation, han jobbar för att försörja familjen, han argumenterar i affären för att få sin TV utbytt. Hans gåva är mod och han vet hur man når sina mål eller vinner över sina fiender. Möjligheter: Warrior ger inte upp, han slåss med hjärnspöken om det så behövs. Han hjälper oss att följa vår inre övertygelse, även om omgivningen bromsar. Han strävar och ser till att vi inte faller för destruktiva frestelser. Risk: Warrior kan söka framgång för framgångens egen skull. Han drabbas av högfärd. Det är också Warrior som riskerar att bränna ut sig eller till och med att jobba ihjäl sig.

Altruisten (givaren)

Altruisten ger åt andra med kärlek och gläds åt andras framgång. Han hjälper barnen med läxorna och frågar intresserat efter hur folk mår. Han är inte rädd för uppoffring. Hans gåva är medkänsla och han vet hur man offrar sig för det goda större. Möjlighet: Altruisten berikar våra liv genom att ge åt andra och hjälper oss att vara en del i ett större sammanhang. Först när vi delar vår kärlek och framgångar med andra, så kan vårt välbefinnande nå en högre nivå. Risk: Altruisten kan lätt överdriva sitt uppoffrande så att det blir destruktivt, och han gör det för att få något tillbaka: ”…efter allt jag har gjort för er …”. Han riskerar också att tappa förmågan att ta emot, vilket i sig är en av de viktigaste gåvorna.

Innocent (den godtrogne)

Innocent är den tacksamme optimisten. Han tror på vår inbyggda förmåga. Han affirmerar och litar på att han får det han behöver. Ofta tror han på Gud eller någon annan högre makt. Hans gåva är tillit och tro. Möjlighet: Innocent hjälper oss att få kontakt med vår inre vägvisare. Han visar oss också hur allting vi råkar ur för har en mening, och att vi själva är delaktiga i det som händer. Risk: Innocent han vara passiv och t.ex. fastna i destruktiva relationer som han borde ta sig ur. Han kan också tappa sin jordning och ägna sig åt verklighetsflykt, i förhoppning att det finns genvägar till lyckan.

Magician (trollkarlen)

Magician tar ansvar och gör aktiva val. Han är klarsynt och öppen, och har därför stor förmåga till att förändra världen. Han ställer saker tillrätta efter sig. Hans gåva är kraft. Möjlighet: Magician hjälper oss att åstadkomma förändring. Han ser till att vi har kontakt med vår övermedvetna vilja att göra rätt både mot oss själva och andra. Risk: Magician kan bli självgod. Han riskerar också att bli manipulativ och missbruka sin förmåga för egen vinning.

Syntesen

Det finns förstås ett antal andra arketyper inom oss, men de här sex bildar den inre ”kärnfamiljen”. Varje gång vi har en motgång, oavsett om den må vara stor eller liten, så kan vi ta hjälp av familjen för att vända motgång till framgång. För att växa behöver vi ha tillgång till alla arketyper.

Må väl!

Anna

Den som söker, den finner …

Fotograf: Laurentz Kleinheider/Unsplash

Idag tänkte jag berätta en liten historia för er, den är hämtat ur boken ”Bli den du är” av Piero Ferrucci. Jag tycker den ger en fin bild av hur viktigt det är att stanna upp i vardagen och verkligen vara uppmärksam på vad som fångar vårt intresse. Läs och reflektera över hur den landar i dig.

Efter åratals sökande uppmanades sökaren att gå till en grotta, där han skulle finna en brunn. ”Fråga brunnen vad Sanningen är”, lydde rådet, ”så kommer brunnen att avslöja det för dig.” Efter att ha funnit brunnen ställde sökaren denna ytterst väsentliga fråga. Och i djupet kom svaret: ”Gå till korsvägen i byn, där finner du det som du söker.”

Full av hopp och förväntan skyndade mannen till korsvägen, men fann bara tre tämligen ointressanta butiker. I den ena butiken såldes metallstycken, i den andra såldes trä, och tunna metalltrådar fanns till salu i den tredje. Det föreföll inte som om någonting eller någon där hade närmare anknytning till uppenbarandet av Sanningen.

Besviken återvände sökaren till brunnen för att kräva en förklaring, men det enda han fick höra var: ”Du kommer att förstå det i framtiden.” När mannen protesterade, var ekona av hans egna rop det enda svar han fick. Besviken över att man drivit med honom – det var åtminstone vad han trodde just då – fortsatte sökaren att ströva omkring på jakt efter Sanningen.

Allt eftersom åren gick bleknade gradvis minnet av hans upplevelse vid brunnen tills han en kväll, när han promenerade i månskenet, uppfattade ljudet av ett musikinstrument, en sitar. Det var underbar musik, och den spelades med stort mästerskap och inspiration.

Djupt gripen kände sanningssökaren hur han drogs mot musikern. Han såg på fingrarna som dansade över strängarna. Han blev medveten om själva sitaren. Och sedan brast han plötsligt ut i ett glatt igenkännande rop. Instrumentet var tillverkat av trådar och bitar av metall och trä precis lika dem som han en gång hade sett i de tre butikerna och som han inte hade trott hade någon särskild betydelse.

Äntligen förstod han brunnens budskap: Vi har redan fått allt vi behöver, vår uppgift är att sätta ihop det och använda det på rätt sätt. Ingenting är meningsfullt så länge vi bara uppfattar strödda fragment. Men så snart som fragmenten samlas till en syntes framträder en ny enhet, som vi inte kunde förutse arten när vi enbart betraktade fragmenten.

Kan det vara så att allt som vi söker redan finns tillgängligt för oss, vi kanske bara behöver omfamna alla delarna för att få en ny helhet?

När jag har jobbat med arketypiska mönster som lever inom mig, så har jag hittat flera olika pusselbitar som jag sedan har satt samman till en helhet. Det har gett mig en plattform som jag kan verka utifrån, oavsett i vilka sammanhang jag befinner mig i. Mitt livssyfte blir tydligt och får mig att känna mig hel.

Är du nyfiken på att utforska dig själv och dina sanningar?

Varmt välkommen att boka ett möte!

Må väl!

/Anna

Nycklar till vårt inre …

Foto: Jason D/Unsplash

Har du någon gång reflekterat över varför vi dras till vissa sagor och myter och att det kanske säger något om oss själva? I årtusenden har vi människor överfört viktig information mellan generationer genom berättarkonsten. Många historier har fått ny förklädnad i de filmer som vi ser idag, medan andra berättelser har förändrats mindre över tid. Blir du nyfiken och lyfter på ögonbrynen nu, då har du kanske något att lära om dig själv. Vilka filmer och serier dras du till, har du funderat på det?

De flesta metaforer både i sagor och myter, handlar om psykologiska processer inom oss. Kanske har du inte funderat i dessa banor tidigare, men håll det i minnet för en stund och fortsätt läsa. ”När man studerar sagor och myter märker man snart att det är svårt att finna beskrivningar av vad som händer inom gestalterna, om de är arga, glada eller förvånade. Detta får i stället berättelsens handling visa. Ett sätt är att lyfta fram motstridiga inre konflikter i konkreta yttre gestalter, för att tydliggöra dem”. Detta går att läsa i Åke Högbergs bok ”Att utvecklas med symboler”.

Det är just i dessa motstridiga konflikter som man kan få syn på sig själv, om igenkänningsfaktorn är hög, eller om det slår an en ton i dig själv eller om du slår bort det helt, då kan du lita på att det finns saker att utforska. ”Symbolvärlden fungerar som ett slags inre karta eller bild, unik för varje enskild person, en karta som visar hur man ser på sig själv och omvärlden. Varje upplevelse tolkas och förstås utifrån denna karta. Den är alltså fullständigt avgörande för hur man uppfattar världen. Två människor kan ha liknande upplevelser men ändå uppfatta det som händer helt olika.

En mening som tidigt satte sig i mitt huvud under en föreläsning med Michael Södermalm 2006 är ”Min verklighet är inte verkligheten”. Den meningen kan ju tyckas konstigt formulerad, men så sant när man låter den sjunka in. Ett exempel som han återgav då var från en bikupa som hölls under en föreläsning. En man från Afrika och en kvinna från Sverige sitter bredvid varandra i salen, frågan de ska prata om är: Vilken är den bästa årstiden? Paret, okända för varandra, vänder sig om och kvinnan börjar. Åh, jag tänker på sommar, det är fantastiskt. Varpå mannen säger; Vad menar du, med eftertryck. Då är det ju öken! Min verklighet är inte verkligheten, min verklighet är min tolkning av verkligheten.

Vad är det som avgör hur du väljer att reagera på det som händer i varje ögonblick?

Michael säger ”Det som avgör hur jag reagerar i varje situation/ögonblick är i vilket tillstånd jag befinner mig i.” Och med tillstånd menar han, vilket mentala tillstånd, så som; Tankeprocesser, Känslomässigt, Fysiskt, Själsligt, Andligt och Intelligenta tillstånd.

Så vad är skillnaden som gör skillnaden?

Det första är viljan att våga se hur jag tolkar verkligheten, samtidigt som jag är nyfiken på att skapa en inre dialog med mig själv. Att bli medveten om hur diskursen (pratet) låter inom mig, och kanske börja utforska vem det är som observerar alla tankar och känslor jag har. När vi börjar få syn på detta, då kan vi förstå mer av vilka arketyper som bor inom oss, samt hur vi kan jobba vidare med potentialen som vilar och längtar efter att släppas fri.

Så tillbaka till myter och sagor, det är här vi hittar de arketypiska mönster som jag skrev om i ett tidigare inlägg, om skuggan. Dessa historier kan därför vägleda oss om vilka hjältar och hjältinnor som vi dras till i sagornas värld.

”Bilderna och symbolerna är mera ursprungliga och mångbottnade än språket och därför en viktig bas för mänsklig kommunikation. Alla människors väsentliga budskap har sin upprinnelse i det kollektivt omedvetna, som alla har del i.” Carl Jung

Ta hand om dig!

/Anna