Bortträngd kunskap

Foto: Pawel Czerwinski/Unsplash

Lever du ett liv utifrån kalendern och de aktiviteter som du har skrivit in där eller tar du dig tid att reflektera över och känner in vad du längtar och har behov för? Litar du på att kroppen kan ge dig information om vad du bäst behöver eller är det huvudet som får bestämma hur din vardag ska se ut?

Tänk om du för en dag skulle vara öppen för allt som livet självt har att erbjuda, i form av skönhet, lekfullhet och njutning? Där varje dag som ligger framför dig är ett okänt äventyr, full av möjligheter, som du inte hade varit öppen för när du är sysselsatt med att göra det du satt upp i din kalendern. Där allt är möjligt och vad som helst kan hända.

Tänk om du skulle låta din passion och spontanitet få tala för en dag, den som tänder gnistan inom dig. Den som får din viljeimpuls satt i rörelse mot ett mål som du ännu inte är förmögen att urskilja? Den som gör att du känner dig pånyttfödd, där du har fått tillgång till en massa ny energi, utan att kunna sätta fingret på var den kommer ifrån. Där du följer dina impulser, din lust, din nyfiken och din glädje. Bara för att du är du och känner det du känner.

Kanske ge plats för improvisation i din vardag och prova nya vägar eller kommunicera på ett helt nya sätt? Kanske genom att skriva eller måla för att beskriva din egen unika tolkning av verkligheten?

Tänk om din nyfunna kunskap om dig själv ger upphov till en kraftmätning mellan dina tankar om det du borde göra mot känslan av att följa din inre längtan och passion som du nu har kommit i kontakt med, tävlar om din uppmärksamhet? Tänk om du inte längre behöver ställa dom mot varandra? Kanske kan dom få leva sida vid sida och skapa en ny vardag för dig?

Hur hade det varit för dig om du tillät bägge sidorna att få utrymme inom dig och sluta fred med dig själv, en gång för alla?

Varje möte mellan olikheter, mellan olika idéer och åsikter är kreativt och skapande. Den konflikt som uppstår är det bästa sättet att få syn på sig själv och en möjlighet till personligt växande.

Är du beredd att möte ditt inre motstånd med ett öppet hjärta och en rak rygg?

Varmt välkommen att utforska dina mentala bojor.

Ta hand om dig,
Anna

Till hemsidan