Själen har pratat

Så föll det sig så att världen vändes upp-och-ner och allt kändes mörkt, trögt och mindre inbjudande. Långt från värme, trygghet och lycka. Många och långa diskussioner som avlöste varandra. Vilket ben ska jag stå på, vilka val är rätt för mig? För oss? Hur stoppar man ett skenande tåg? Vad blir kvar efter en krasch? Med fötterna släpandes efter mig, sakta, sakta tog jag mig upp ur rännstenen. Tilltufsad, blek och kantstött. Vad händer nu? Vad ska det bli av oss?

När är det dags att vända hem efter en lång vandring? Hur vet man vad som är rätt för mig?

Jag dömer ingen, men jag kände mig ensam och lämnad åt mitt öde. Hur tar man hand om karma? Om gammal oro från barnsben? Hur kan jag stanna i nuet, men ändå reflektera över dåtid, för att ta mig ett steg framåt? Just att stanna upp och lyssna, var svaret för mig. Börja bena ut vad som var en tidigare version av mig själv och mötet med den som jag har blivit, den som har formats av vägen, erfarenheter och möten. Det är som om själen bjudit in till att sitta med flera versioner av mig själv och lyssna till oro, sorg, glädje och hopp samtidigt.

Att hålla upp alla delar av historien på samma gång och inse att jag kan välja att kliva upp och ut ur barndomens oro och bekymmer över hur det ska gå. Till att grunda mig i nuet och finnas där för det som på riktigt är viktigt just nu. Inget är viktigare än att må bra och leva just nu. Så var vill jag lägga min kraft, i dåtid eller nutid?

En sak har jag lärt mig. Stanna i det som är. Lyssna, lyssna, lyssna.

Bjud in själen och vandra dit upplysningen finns. Lita på känslan och agera i enlighet med det som bjuder in hopp och kärlek. Lämna det som som skapar oro och olust. Det är karma.

All kärlek,
Anna

Till hemsidan

Evighetsåttan

Jag fortsätter att gräva mig ner i Alice A. Baileys böcker om esoterisk psykologi. Jag har inte hittat någon annan litteratur som beskriver vårt psyke på ett mer grundläggande sätt än hon gör. Idag tänkte jag fördjupa mig i den själsliga kontakten som ligger latent i varje människa, samt så ett frö för den eviga själen.

Kanske har du en egen erfarenhet av när du har fått kontakt med själen? Den erfarenheten är ett betydelsefullt ögonblick i själens och personlighetens liv, och man blir aldrig densamma efter en sådan upplevelse. Det är en erfarenhet som man inte kan bortse ifrån, och det går inte att gå tillbaka till den man var tidigare. Ungefär som när du lärde dig att läsa, det går inte att backa, för kunskapen att läsa existerar oavsett.

Bailey förklarar att själen skickar ut tre signaler till sitt instrument (personligheten) för att söka kontakt. Detta sker genom det fysiska planet, astralplanet (känslorna) och mentalplanet (sinnet). Det är när personligheten accepterar signalen som kontakt uppstår.

Lättast får du själskontakt genom meditation, och det är när personligheten accepterar att det är själen som sitter i förarsätet som meningen med livet uppstår. Det är alltså ett skifte som sker på insidan, där betraktaren av livet sker från själen och inte från personligheten. Därefter hamnar man in i dualismen som uppstår på astralplanet, och det är här man kan uppleva att man blivit lämnad eller att det inte finns någon mening eller att allt är nattsvart eller att det inte finns något hopp. Det är lätt att bli ett offer för självmedlidandets illusioner.

Det är när vi försöker leva mer i enlighet med själen som konflikten uppstår på insidan och det är då man behöver arbeta med att sluta fred med sig själv. För kriget man för, är mot sin egen natur.

Vill man samarbeta med sin själ och förstärka sin natur inom personligheten så behöver man lyssna till den impulsen som spontant uppstår när man är lyhörd för sina behov och agera i enlighet med de insikter man får.

Kanske börjar du nu se att det är själen som inkarnerar och sitter på all kunskap och det är genom personligheten som du kan lära dig att livets natur är växande genom erfarenheter. Så utifrån mitt perspektiv så handlar livet om att få kontakt med sin själ så snart man inser detta.

Evighetsåttan handlar för mig om uppstigandet av personligheten och nedstigandet av själen genom meditationskanalen. Själens eviga natur manifesteras genom personligheten när de har fått kontakt.

All kärlek,
Anna

Till hemsidan

Existentiell olust

Befinner du dig på en ensam plats där tomheten har tagit över ditt liv? Upplever du att aktiviteter som tidigare gav glädje och tillfredställelse har förlorat sin attraktionskraft? Känner du dig förvirrad eller vilsen i livet? Då kanske det är själen som knackar på din dörr.

Om du för krig mot din egen natur och anpassar dig mer till hur andra vill att du ska leva ditt liv finns det risk att hamna i en existentiell olust när du försöker fly från dig själv. När betingningen från uppväxten, jobb och samhället blir för stark utvecklar vi en falsk självbild och resan tillbaka till din sanna natur startas av själens mörka natt.

Fundera på om det är värt att leva ytterligare ett år i misär och vad det får dig att göra eller utstå? Vi är fostrade i att lyssna till logik och glömmer bort att människans natur är så mycket mer. Kanske väcker det en massa sorg för att man inte har levt sitt liv? Kanske finns det ett helt isberg av frusna känslor som behöver tinas innan man når fram till sin själs längtan?

Fundera på några av de vägval du har stått inför i ditt liv, vad var det som avgjorde vägen fram? Var det val som kom från en inre längtan eller lyssnade du mer till vad andra tyckte och tänkte?

Om betingningen fortsätter att leda dig i livet och du samtidigt kämpar med en känsla av tomhet, är det då dags att bryta de mentala hinder som sätter käppar i hjulet för dig på din resa framåt?

Vad är det som inspirerar dig eller ger en skön känsla och hur kan du förstärka detta?

Livets natur är växande och om du har stagnerat så kanske det är ett tecken på att du inte följer din inre röst? Hur vill du att ditt 2024 ska se ut?

Om själen fick ta mer plats i ditt liv, reflektera över om det finns saker som du tidigare har valt bort till förmån för andras tyckande, och se om de fortsatt är en längtan som behöver väckas liv i?

Vi människor sätts på prov i alla relationer vi har, försök att under 2024 vara dig själv så långt det går. Kanske är det dags att avsluta de relationer som tar mer energi än de ger. Välj dig själv oftare och lev livet i kärlek, vilja och glädje.

Må 2024 vara det året då själen får kliva in och ta mer plats i våra hjärtan.

All kärlek,
Anna

Till hemsidan

Läkningsfrekvenserna

Solfeggio – läkningsfrekvenser

Nu är jag tillbaka till tangenterna efter en lång tids frånvaro, ibland kommer livet emellan och då behöver man tid för återhämtning. I mitt fall så pausades livet när min man och livskamrat fick en hjärntumör och vissa stunder under den processen vågade jag knappt andas. Nu har vi kommit ut på andra sidan och allt har gått bra, men det finns några saker som i grunden är förändrad i mig. Jag tar inget för givet längre och jag inser att det är viktigt att leva här och nu, varje minut.

I veckan så lyssnade jag till podden Universums Hemligheter, avsnitt nr 16 som pratar om de 7 läkningsfrekvenserna, jag blev då påmind om hur viktigt musik är för oss. Under småbarnsåren brukade jag spela klassisk musik för mina söner, jag hade hört att det skulle öppna upp för lärandet. Nu vet jag ju inte huruvida det stämmer, det får väl tiden utvisa, men jag upplevde att de ofta blev lugnare när jag satte på just klassisk musik.

Efter podden så letade jag fram musik på Spotify för att testa på mig själv, och jag måste säga att jag blev alldeles häpen över hur väl det responderade med mitt inre system. De olika frekvenserna riktar sig till våra chakran och vill du veta mer så föreslår jag att du söker på ”Solfeggio” och botaniserar bland allt som kommer upp.

Nu när jag ändå var igång så frågade jag även maken om han ville testa och det ville han, så jag satte på 528Hz Transformation and Miracles (DNA repair). Hans spontana reaktion efteråt var hur skönt det kändes och jag kunde se på hela hans hållning och ögon att något hade förändrats hos honom.

Om du eller någon i din omgivning behöver läkning eller om du bara vill ha en skön stund för avslappning så kan jag verkligen rekommendera att du utforskar och provar dig fram, det finns hur mycket som helst på temat.

Vill du gå vidare så finns ju också en hel uppsättning av härligt klassisk musik, det sägs till exempel att Hayden, Mozart och Rossini har effekter som inger livsmod och glädje, det kan vi väl ändå inte få för mycket av i dessa tider?

Ha en fortsatt skön dag och ta hand om dig,
Anna

Till hemsidan

Våra önskningar

Foto: Wildzzz, Pixabay

Lång tid har förflutit sedan jag sist skrev ett inlägg och det finns anledningar till det. Inget som jag går djupare in på här, men jag inser att livet är skört samt att livet måste levas varje dag. Låt inget hindra dig från att leva livet fullt ut!

Dagar läggs till veckor, veckor läggs till månader och månader läggs till år, år läggs till år. Fundera på om du lever samma liv varje år eller om du fyller livet med innehåll och glädje?

Jag hittade några tänkvärda ord när jag återbesökte min lilla pocket om Livets sju andliga lagar:

Du är det dina djupaste inre önskningar är.
Som din önskan är, så är din vilja.
Som din vilja är, så är dina handlingar.
Som dina handlingar är, så blir ditt öde.

Det förgångna är historia, framtiden ett mysterium och detta ögonblick en gåva. Det är därför ögonblicket kallas nuet.

Ta hand om dig,
Anna

Till Hemsidan

Påsken – tid för omgestaltning

Jag funderade länge på om jag ville fira påsken i år och vad som i så fall blev viktigt för mig? Jag kan uppleva att de flesta högtider nu mer handlar om det kommersiella runt omkring snarare än själva anledningen till varför vi firar påsken eller andra högtider, och ju äldre jag blir desto viktigare är det för mig att det finns en mening med det jag tar mig för.

Har du tänkt på att påsken egentligen handlar om transfiguration eller omgestaltning som kanske är en mer lättillgänglig beskrivning av processen?

När det gäller påsken, så går jag tillbaka till den kristna traditionen där Jesu korsfästelse, lidande, död och uppståndelse står i fokus, det signalerar något om transformation för mig. Finns det något vi ska lära oss av hans tid här på jorden eller är det bara av tradition som vi firar för att kalendern pekar ut påsken eller går vi till kyrkan för att höra berättelsen om och om igen eller reflekterar vi över våra egna liv och den transformation som ägt rum det senaste året?

Tänk om det finns en mening i transfigurationen som berör oss människor på djupet och kan hjälpa oss ur vårt mänskliga lidande?

Tänk om Kristus inkarnerade för att visa att vi redan är fullkomliga och påvisa vår verkliga natur med dess kvaliteter – fysisk, psykisk och mentalt?

Tänk om påsken manifesterar den fullkomliga människan och att vi först och främst i vårt eget medvetande behöver erkänna vår egna inneboende gudomlighet?

Tänk om vi har glömt den levande Kristus och lagt tonvikten på människan själv och på vår relation till sig själv som en syndare?

Sinnet ger oss en förmåga att analysera och observera oss själva, genom att särskilja och urskilja det som känns sant för oss i livet.

Tänk om påsken firas för att påminna oss om att vi behöver förhålla oss till vår lägre natur på ett nytt sätt (låta vår lägre natur dö) så att vår själ (det gudomliga) kan manifestera och komma till uttryck i människan (vår natur) i vardagen.

Med lägre natur menar jag tankar och idéer som förvanskas och förvrängs så att människan tror att de är syndiga, vars enda syfte är total lydnad och leder till begränsade människor, med andra ord – ofria att vara skapande individer.

Genom meditation kan man skapa bryggor mellan den lägre och den högre naturen inom människan och när dessa förenas och fungerar tillsammans som en enhet, och när den andliga naturen styr den köttsliga människans handlingar går människan mot sin storhet.

Genom ökad medvetenhet och reflekterande av våra mentala bojor, som förvränger synen av vår natur, så finns möjlighet att få en glimt av den gudomlighet som bor inom oss.

”Det viktigaste bidraget som Kristus lämnade världens utveckling var att han i ord och handling visade att Gud är kärlek, och inte en vred och förbittrad gudom som nitfullt utkräver vedergällning.” Citat Alice A. Bailey

Lever du ditt liv så som du önskar eller behöver du ömsa skinn för att leva din natur?

Påsken firades med nära och kära samt en tur till Bohus Malmön där långa och sköna promenader varvades med mat, samtal och begrundande.

Ta hand om dig,
Anna

Till hemsida

Paradox

Bild hämtad från pixabay

Tänk så många intressanta insikter man får genom att bara observera sig själv och sin omgivning i små enkla vardagliga situationer som uppstår? Senast idag när jag var ute och rastade vår valp då jag stötte på två mammor med sina små barn som gärna ville klappa på Stella, men som snart insåg att hon var för valpig för att våga gå fram till henne.

Är det något som Stella älskar så är det att hälsa på människor vi möter på våra promenader och likaså var det i detta fallet.

Barnet lockas av den ljuvliga lilla mjuka pälsen, och den sociala lilla valpen vill springa fram och hälsa genom att slicka, nafsa och fara runt. Något som inte uppskattades av ett litet barn. Det kan bli en svår kombination som kräver mod från båda håll för att ett möte ska kunna uppstå, samt medvetna och ansvarsfulla vuxna med tålamod.

I detta fallet så säger jag till Stella att sitta ner, pratar lugnande och klappar samtidigt med lugnande rörelser över hennes päls. Jag är medveten om att detta är en oerhörd ansträngning för en valp och tar mycket energi, men samtidigt vet jag att enda sättet att få till ett fint möte med ett barns första upplevelse med en hund kräver en lugn hund för att ett barn ska våga sig fram och klappa på Stella.

Jag ser också paradoxen från en valps perspektiv som inget hellre vill än att springa fram som ett yrväder och hälsa, enda problemet är att det ofta skrämmer iväg den andre parten. Så genom att sitta lugnt och vänta in det lilla barnet, så får hon både klapp och uppmärksamhet som hon ville i första fallet.

Fortsatt reflekterar jag över att vi människor gör på exakt samma sätt ibland, när vi agerar motsatt till vad som krävs för att få till det vi mest av allt längtar efter.

Till exempel när presteraren inom mig är i farten och jag gör en massa saker för att lugna ner mig, men inser att görandet är det som har motsatt verkan till det lugna. Allt jag egentligen borde göra är att släppa allt och inte göra något, kanske det svåraste som finns vissa dagar och precis som med Stella så rör det upp en massa energi och känslor som behöver härbärgeras och det i sin tur kräver tålamod. Mod att tåla den känslostorm som kanske yr upp inom oss.

Om du reflekterar över situationer i din vardag som rör upp känslor, kan det vara så att det krävs ett annat förhållningsätt för att minska på känslostormen eller är det något som behöver utmanas för att stilla stormen?

Vilket mod har du att möta det som visar sig i vardagen?

Ta hand om dig,
Anna

Till hemsidan

Sammanhang

Jag har precis återvänt från en tjänsteresa till San Diego och det är svårt att veta när man ska stöta på intressanta människor där man direkt får en djupare kontakt. Jag kan bara beskriva färden som häpnadsväckande, två genuina möten samt mod att öppna upp sig för främlingar. Aldrig hade jag kunnat tro att jag skulle bli sittandes bredvid två fantastiska kvinnor på en tur över Atlanten, Sondra på vägen över samt Jodie på vägen tillbaka till Sverige.

Häpnadsväckande för att båda mötena gav mening och stimulerade till en diskussion som varken var ytlig eller kändes krystad och där båda kände att det fanns en fortsättning efter flighten. Genuin för att vi både gav och tog plats och hamnade i samtal som berörde på djupet, samt mod för att det fanns en ömsesidig öppenhet och vilja att våga möta en vilt främmande människa på en gemensam resa över det stora blå.

Tidigt när jag började min resa att hitta mig själv, läste jag ofta ur Kay Pollaks bok ” Att växa genom möten” och ett av citaten som ligger kvar och som jag då och då fundera på är ”varje människa du möter är utsänd för dig att träna på”. Det är också ett citat som dök upp under dessa timmar på flygplanet. När vi vågar öppna upp oss för främlingar och genuint ge oss hän den andre och det som vill visa sig, kan som i detta fallet ge en ömsesidig och givande diskussion med en främling. Man behöver inte ha en lång relation tillsammans för att faktiskt få fina möten med människor. Det enda vi behöver göra är att vara fullt närvarande och autentiska, där göre sig inga masker, yta eller fasad besvär.

Jag är så tacksam för dessa två kvinnor, likt mig själv, som hade modet att bara stå i sanning, kärlek och ljus. Tusen tack till er båda, och tack för boken Jodie, den är fantastisk!

Science and Health by Mary Baker Eddy

Nu vänder jag mig till DIG, har du modet att genuint möta dina medsystrar och bröder som vi ibland kallar främlingar?

All kärlek och ljus,
Anna

Till hemsidan

Ur skuggorna

Jag lyssnar för tillfället på bokserien om de sju systrarna av Lucinda Riley och i veckan blev jag inspirerad av en enda mening ”naturen tar omedelbart över om den får sköta sig själv”. Den slog omedelbart an en ton i mig och jag fick sådan lust att måla, och ut kom följande bild.

Ibland vet jag inte vad som ger inspiration till att skapa, men jag försöker hålla mig öppen och låta det flöda när helst det slår till. Oftast låter jag fantasin och färgerna få utgöra mina val när jag målar, ibland låter jag invänta impulsen från handen. Oavsett så går det oftast väldigt snabbt att skissa fram en teckning som denna.

För flera år sedan fick jag tipset att hålla flödet igång genom att måla eller skriva regelbundet för att få det att naturligt strömma ur händerna. Det gör att jag känner mig otroligt levande och ibland euforisk.

När teckningen var klar tyckte jag först att den inte representerade orden som inspirerat mig, men vid en närmare titt så tyckte jag mig se en levande skapelse i förgrunden. På något sätt kände jag att något som först verkade dolt kom fram ur skuggorna, kanske det förvildade inom mig som omedelbart ville komma till uttryck?

Nu funderar jag på om du ger dig hän när impulsen att skapa slår an en ton hos dig? Tar du dig tid att ge uttryck för din natur?

I maj kör jag igång min första målarkurs i Vedic Art, där du får släppa taget om dina prestationskrav, bli av med stress och frigöra dig från ramar och regler med färg och form som redskap? Känner du dig träffad eller vet någon annan som vill skapa kreativt?

Varmt välkommen med din anmälan.

Ta hand om dig,
Anna

Skaparkraft

Jag känner mig alldeles bubblig inombords av all frisk luft som jag har fått den sista tiden. Livet med hundvalp håller oss sysselsatta och det blir många fina stunder i naturen. Jag är lycklig över att vi går in i den ljusare tiden på året och det är märkbart att mörkret kommer allt senare nu om kvällen.

Kanske är det vårfloden inom mig som redan har satt fart för nu kliar det i fingrarna att få sätta ut nya blommor och göra fint runt omkring mig. Jag vet att det är lite tidigt att plantera ut vårlökar när vi har fler frostnätter att vänta. Jag får helt enkelt ge mig till tåls, men det finns ju klart andra sätt att ta tillvara på den nya energin som infunnit sig.

Bland annat så vill jag göra dig uppmärksam på din egen energi, kanske lyssna lite extra på vad hjärtat längtar efter och se om lusten finns där att väcka liv i det som slumrat under vintermånaderna? Vad sägs om att hitta nya glädjeämnen som fyller ditt liv med lite extra skaparlust? Våga gå utanför din konfortzon och prova något nytt?

Själv sitter jag med massor av tankar inför framtiden och funderar på hur jag vill använda tiden framöver på bästa sätt. Bland annat så funderar jag på om jag ska starta upp en kvällskurs för de som vill utforska mötet med sig själv och sin intuition? Hur skulle intresset för det i så fall se ut? Sedan pirrar det i fingrarna för att både skriva och måla samt utforska nya skrymslen i vårt sinne.

Vad sitter du med för tankar om framtiden och vilka av alla idéer ska du förverkliga i år?

Ta dig en funderare och gör slag i saken att utforska något som du inte har provat tidigare. Brukar du vara aktiv? Prova något lugnare.
Brukar du vandra runt på köpcentret? Prova en tur i skogen.
Brukar du bli fast framför Tv:n? Prova att läsa en bok.

Eller så några nya tanke-frön och använd våren till att utforska det som idag känns oöverkomligt till något som kan manifesteras i sommar.

Vad sitter du inne med som vill förverkligas?

Ta hand om dig,
Anna
Samtalsterapi, Vedic Art, Lightworker

Till hemsidan