Att omfamna sig själv

Foto: Fa Barboza/Unsplsh

Har du förmågan att omfamna hela dig själv, så som du kanske gör med dina nära och kära? Finner du att du med kärleksfulla ögon kan betrakta dig själv när du misslyckas eller framträder den inre kritikern med dräpande kommentarer som svar? Visst finns det vissa dagar som är mer utmanande än andra?

Hur känner du just nu? Blir du provocerad eller bara positivt överraskad och snabbt svarar att du oftast omfamnar dig själv med både fel och brister?

Jag tilltalas av denna mer ödmjuka inställning, där människors svaghet kan accepteras, och anser att värdighet och frid snarare kommer sig av ett accepterande, än från något sätt att överskrida människors villkor. Jag har funderat mycket på hur man får ett mer besjälat liv och har funnit att ett första steg är just att omfamna sig själv.

Det är vanligt att författare påpekar att vi lever i en splittrad tid, där tanken avskilts från kroppen och att andligheten står i konflikt med materialism. Men, hur ska vi kunna befria oss från denna splittring? Vi kan inte bara ”tänka” oss igenom den, eftersom tänkandet i sig är en del av problemet. Vi behöver en väg bort från dualismens hållning och bjuda in själen, länken mellan det materiella livet och andlighet. Så hur kan vi besjäla vardagen?

Det handlar först och främst om att börja ta ansvar och att lyssna till sina behov samt att vårda sin själ. Det handlar inte om att bota, reparera, förändra, anpassa eller göra frisk, och heller inte om någon föreställning om perfektion eller ens förbättring. Det är inte fråga om att sikta mot en framtid där man lever en idealisk och bekymmersfri tillvaro. Snarare handlar det om att tålmodigt förbli i nuet, att hålla sig nära livet så som det framträder från dag till dag, och på samma gång uppmärksamma sin egen helighet (andlighet).

Lär känna din själ …

”Själ” är inte ett föremål, utan en egenskap eller dimension i vår upplevelse av livet och oss själva. Det handlar om djup, värde, anknytning, hjärta och personlig essens. Själens vård börjar med att observera hur den visar sig, alltså hur den uttrycker sig. Kanske genom målande, skrivande eller på annat sätt. Var uppmärksam och följ impulsen när den uppstår. För att komma närmare sin egen själ behöver man ett visst utrymme för eftertanke och uppskattning.

Genom att fundera på vad vi inte är, når vi kanske en överraskande insikt om vem man egentligen är.

Själens logik och språk …

”En av de grundläggande svårigheterna när man avser att vårda sin själ är att förstå de själsliga resonemangens natur. Intellektet arbetar med skäl, logik, analys, forskning, ekvationer och för och emot. Men själen använder sig av ett annat slags matematik och logik. Den lägger fram bilder som inte är omedelbart begripliga för förnuftet. Den antyder, kommer med hastiga intryck, övertalar mer med längtan än med rimlighet. För att finna själens kraft, måste man vara förtrogen med dess stil och vara vaksam. Själen talar på många olika sätt, och de är vanligen oerhört subtila.”
Citat från boken Besjälat liv av Thomas Moore.

Är du redo att omfamna dig själv?

Ett svar på ”Att omfamna sig själv”

Kommentarer är stängda.