Andligt uppvaknande

Vad är andligt uppvaknande och vad är din relation till andlighet? Ta någon minut och reflektera över vad det betyder för dig?

Leonardo da Vinci sa; ”Allt kommer av allt, allt skapas av allt och allt återgår till allt.” dessa få rader har gjort stort intryck på mig. Efter att ha begrundat dessa ord på ett djupare plan så inser jag att de förändrar mitt förhållningssätt till mig själv och det som finns runt omkring mig.

Andligt uppvaknande handlar för mig om acceptansen att allt hänger ihop, att anden finns i mig, runt omkring mig och är närvarande vart jag än står eller går. Vi är aldrig separerade utan det är bara i tanken som separation uppstår. Med det menar jag hur jag själv förhåller mig till det jag upplever i livet, snarare än tanken om det jag erfar.

Jag kan ibland komma på mig själv med att mina tankar om en person eller situation bottnar i min redan förutfattade mening om dess varande, hellre än genuint förhålla mig till det jag erfar i nuet.

Hur är det för dig, har du förutfattade meningar i livet? Vad gör det i så fall med relationen till dig själv och andra?

En slutsats som jag drar av detta är att det jag skickar ut är det jag får tillbaka. Mina relationer speglar mina egna inre tankar om varandet än varandet själv.

Hur kan jag förhålla mig till livet som det är, istället för att ha förutfattad mening om det som sker, dvs mina tankar om det?

Det enda man kan vara riktigt säker på är att allting förändras, så om mina egna tankar blockerar det som förändras runt omkring mig i takt med livet, så riskerar jag att fastna i mina egna tankebanor om livets beskaffenhet än förhålla mig till det som sker.

Om du vill förändra en gammal invand grundtanke som inte gynnar dig längre, då behöver du agera intuitivt innan tanken bestämmer sig för vad du ska tycka om det som sker. På så sätt kan du växa och bli mer av den du är, istället för en gammal inprogrammering av dig själv, något som inte längre representerar dig.

Evolution handlar väl om att förändra synsättet om det vi erfar runt omkring oss?

Just acceptansen om det som sker i mitt liv, är det som gör skillnaden för mig, huruvida jag bestämmer mig i förväg (i tanken) eller inte om livet ger mig små underverk i vardagen eller ej.

Vi har alla ett val hur jag vill leva mitt liv, och en sak är starkt i mig, och det är att jag är skaparen i mitt liv samt att vi alltid är hållna av det som är större än oss själva. Det är den största insikten om andligt uppvaknande för mig.

Är du beredd att utforska dina mentala bojor?

Ta hand om dig,
Anna

Till hemsidan