Alternativ sanning

Samtalsstöd när du behöver någon att lätta ditt hjärta för.

Det är med tungt hjärta och medlidande som jag skriver min blogg idag. Vem hade kunnat ana att maktfullkomliga ledare återigen tar sig friheter och visar en total avsaknad av medkänsla? Nog för att vi alla ser dem runt omkring oss i vardagen, men vad kan vi göra som ser på och förstår att något inte står rätt till?

Nyhetsrapporteringarna från Ukraina sköljer över mig med obehag och det känns svårt att greppa hur det blev så här. Jag försöker öppna upp mitt hjärta så mycket som jag kan för att ta in så mycket information som är möjligt i denna svåra situation. Jag börjar sakta förstå att det har pågått ett systematiskt och strategiskt initiativ sedan 90-talet där Putin över tid förmedlat en alternativ sanning av omvärlden för att sakta men säkert så frön av tvivel bland sina landsmän och för att kunna rättfärdiga sina övergrepp som nu kablas ut i nyheterna. Där Putin framstår som den goda och omvärlden som dess fiende, ett klassisk sätt att hitta en yttre fiende för att få fortsätta sin kamp om makt och inflytande.

Hur får man kuvade människor att stå upp för sig själva och bli mer medvetna om sin situation och börja tänka mer källkritiskt när man har matats med falsk information över tid? Hur når man in till ett stängt hjärta som tappat hoppet och gått över till autopilot för att överleva? Vad kan vi medmänniskor göra för att skapa framtidstro för de drabbade?

Våra fem sinnen är som mottagare av olika perspektiv från omvärlden, dessa görs om till begrepp och idéer som vi ibland accepterar och förhåller oss till. Det krävs både medvetenhet och mod för att stå upp för de alternativa sanningar som sprids via massmedia och ondsinta strömningar i samhället. Våga lita på att det som känns sant i ditt hjärta får vägleda dig genom livet, även när det är som mörkast.

Bjud in dig själv till att öppna upp ditt hjärta för det som händer runt omkring oss just nu, visst gör det ont att se och känna lidandet. Men ju fler av oss som orkar bära smärtan för de utsatta och ge uttryck för de orättvisor vi ser och stå där enade, sida vid sida, och sträcka ut en hjälpande hand när så behövs. Då är vi alla med och bidrar, vi väljer inte att blunda för de övergrepp som pågår, vi står där stadigt och påtalar de brister vi ser.

Jag pratar om civilkurage och att våga stå upp för en medmänniska när de behöver det som mest.

Födelseplats: jorden Ras: människa Politik: frihet Religion: kärlek

Våga vara en inkännande medmänniska för frihet på vår jord.

Ta hand om dig,
Anna

Till hemsidan