Abraham H. Maslow – en intressant man och psykolog

Abraham H. Maslow

Under väldigt lång tid så trodde jag att Maslows hierarkiska behovstrappa bestod av fem steg, tills jag en dag kom över en annan text och bild som nu hette ”Maslows hierarkiska motivations- och behovstrappa”. Den liknar den accepterade versionen av det vi en gång lärt oss, men jag tyckte att den var så pass intressant att jag valde att behålla den i minnet för framtida studier. Jag upplever att den nyfunna modellen säger så mycket mer, speciellt när jag har haft förmånen att arbeta med mig själv på djupet under så många år.

Jag ser att det finns kritik riktat mot Maslows behovstrappa, att den har svagt empiriskt stöd. Ändå används Maslows hierarkiska modell inom psykologin som ett sätt att beskriva våra behov. Det känns ju som om den ändå har ett ganska brett stöd och acceptans, även om inte ”hela” trappan används på den breda fronten.

Jag har tagit mig friheten att tolka Maslows hela behovsmodell och gjort en liten tvist som jag finner mer relevant. Så istället för att behovstrappan har fem steg så har jag återskapat hela hierarkiska motivations- och behovstrappan från en bild jag hittade på engelska. Helt utan empirisk bevisning, men med ambitionen att fortsätta utforska modellen. Kanske finner även du att den är intressant och kan komma till användning?

Så om jag börjar nerifrån, med det som vi känner igen, och går uppåt för en liten förklaring:

1. Grundläggande behov: Luft, mat, vatten, tak över huvudet, sömn, värme och sex etc.
2. Trygghetsbehov: Skyddsnät, säkerhet, lag och ordning, gränser, stabilitet, etc.
3. Kärlek & Gemenskapsbehov: Familj, ömhet/tillgivenhet, kärlek- och vänskapsrelationer, arbetsgrupper, etc.
4. Uppskattningsbehov: Prestationer, status, ansvar, uppskattning, rykte, makt, etc.
5. Kognitiva behov: Kunskap, mening, självmedvetenhet, kommunikation, etc.
6. Estetiska behov: Skönhet, inspiration, balans, form, kreativitet, etc
7. Självförverkligande behov: Personlig utveckling, självförverkligande, etc.
8. Transcendens: Hjälper andra att hitta sitt självförverkligande.

För dig som vill utforska mina tankar och ta det ett steg till, fundera på om det finns någon sanningshalt i följande påstående till ovanstående behov för dig:

1. När de grundläggande behoven är ur balans, lider du kanske av låg självkänsla, känner dig isolerad från din kropp och sexualitet, eller är fast i depression och beroendemässigt beteende, som till exempel i rökning. Vid balans känner du dig självsäker och frisk, och lycklig med din kropp och din sexualitet.

2. När trygghetsbehoven är ur balans, lider du av skuldkänslor, självömkan, manipulativt beteende och avundsjuka. Vid balans tenderar du att vara vänlig, öppen och tillitsfull.

3. När kärlek- och gemenskapsbehoven är ur balans, lider du av rädsla, skuld och brist på självförtroende. Vid balans tenderar du att vara skarpsinnig, disciplinerad och bestämd. Man möter livets utmaningar med mod och integritet.

4. När uppskattningsbehoven är ur balans kan du lida av dåligt självförtroende och kan vara oförmögen att släppa taget om dina rädslor. Vid balans känner du sig laddad och har styrkan att uppfylla sina drömmar och förhoppningar, samt förmåga att ge och ta emot villkorslös kärlek.

5. När de kognitiva behoven är ur balans känner du att du måste försvara dina idéer och känner sig hotad när andra har avvikande åsikter. Man kan vara ovilliga att ge röst åt sina idéer eller föredrar att ställa upp bakom redan färdiga ideologier. Vid balans vill du kommunicera din sanning, lägga fram dina egna idéer, medan man lyssnar till andras perspektiv på ett öppet och positivt sätt.

6. När de estetiska behoven är ur balans, är man mindre bra på att bedöma människor och situationer, och finner sig själv i en röra av dåliga val. Man har förlorat sitt sinne för syfte och blir så självupptagen att ens relationer blir dysfunktionella. Vid balans är man öppen och accepterar inga ursäkter, det spelar ingen roll hur svårt ett val än må vara, om man vet att det är rätt så gör man valet ändå.

7. När de självförverkligande behoven är ur balans, finns det en vägran att engagera sig i eller ens tro på andlighet. Vid balans upplever du total frid och fulländning.

Den lilla tvisten som jag nämnde tidigare ska symbolisera skillnaden mellan det personliga och fysiska (1-4), samt det andliga och universella (5-8).

Vad ska jag med detta till, kanske du frågar dig? För mig blir det en vägledning när jag upplever att det skaver i livet eller finns obalans och kan på så vis koppla det till de olika behoven för att sedan se vad jag behöver jobba med för att återskapa balans igen.

Må väl!

/Anna